Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am wella cefnffordd yr A55 A494 o Gaergybi i Posthouse (Drome Corner).

Statws:
Wedi ei gynllunio
Rhanbarth / Sir:
Gogledd
Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Ionawr 2007
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Ystyriodd yr adolygiad ffyrdd y prosiect hwn

Mae’r dudalen hon yn adlewyrchu ein rhaglen flaenorol ar gyfer buddsoddi mewn ffyrdd. Cafodd rhaglen newydd ei chyhoeddi yn y cynllun cyflawni trafnidiaeth.

Byddwn yn cyhoeddi tudalennau newydd ar y wefan er mwyn adlewyrchu’r rhaglen newydd.

Pam yr ydym yn gwneud hyn

Rydym am wella’r profiad teithio.

Cynnydd presennol

Rydym wedi cwblhau adroddiad cam 1 astudiaeth WeITAG  ar wydnwch yr A55.

Camau nesaf

Nodwyd gwelliannau byrdymor, tymor canol a hirdymor. Caiff y rhain eu hadolygu ymhellach yn astudiaeth cam 2 WeITAG.