Neidio i'r prif gynnwy

Taflen gynorthwyol a ddatblygwyd gan y grŵp i gefnogi athrawon i feddwl am sut mae eu haddysgu yn adlewyrchu natur amlethnig Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Hydref 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Sefydlwyd y Gweithgor Gweinidogol ym mis Awst eleni gyda’r nod o gefnogi athrawon ac ysgolion i adlewyrchu’n well natur amlethnig Cymru yn eu cwricwlwm a’u harferion addysgu. Mae’n adlewyrchu uchelgais y cwricwlwm newydd fod ‘ymarferwyr yn meddwl o’r newydd ynghylch yr hyn maen nhw’n ei addysgu, sut y maen nhw’n addysgu a’r hyn rydym eisiau i bobl ifanc fod yn ogystal â dysgu’. Yn unol â’r cwricwlwm newydd rydym yn ceisio creu ‘cyfleoedd dysgu dilys sy’n cysylltu agweddau ar y cwricwlwm ac yn gwneud cysylltiadau â bywyd bob dydd’ a chefnogi datblygu ‘sgiliau a dulliau newydd’.