Neidio i'r prif gynnwy

Taflen gynorthwyol a ddatblygwyd gan y grŵp i gefnogi athrawon i feddwl am sut mae eu haddysgu yn adlewyrchu natur amlethnig Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Hydref 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gwnewch wahaniaeth drwy gymryd rhan

Sefydlwyd y Gweithgor Gweinidogol ym mis Awst eleni gyda’r nod o gefnogi athrawon ac ysgolion i adlewyrchu’n well natur amlethnig Cymru yn eu cwricwlwm a’u harferion addysgu. Mae’n adlewyrchu uchelgais y cwricwlwm newydd fod ‘ymarferwyr yn meddwl o’r newydd ynghylch yr hyn maen nhw’n ei addysgu, sut y maen nhw’n addysgu a’r hyn rydym eisiau i bobl ifanc fod yn ogystal â dysgu’. Yn unol â’r cwricwlwm newydd rydym yn ceisio creu ‘cyfleoedd dysgu dilys sy’n cysylltu agweddau ar y cwricwlwm ac yn gwneud cysylltiadau â bywyd bob dydd’ a chefnogi datblygu ‘sgiliau a dulliau newydd’.

Wrth i chi baratoi eich cynlluniau cwricwlwm a’ch deunyddiau addysgu a dysgu ar gyfer eleni, ystyriwch y canlynol

  • Pa enghreifftiau, digwyddiadau, cyfraniadau, straeon unigolion a grwpiau pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sy’n rhan o’r hyn a gynigir gan eich cwricwlwm ar hyn o bryd? Ystyriwch sut y mae’r rhain:
  1. wedi’u tynnu o’ch ardal leol
  2. yn cael eu rhoi yng nghyd-destun Cymru amlddiwylliannol a hanes Cymru.
  • Sut mae cyfraniadau pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn cael eu cynrychioli a’u gosod yn eich cwricwlwm a’ch deunyddiau addysgu?
  • Pa adnoddau newydd allwch chi eu cyflwyno i wella proffil hanesion neu gyfraniadau cyfoes pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig i’ch cwricwlwm a’ch deunyddiau addysgu?
  • Sut allwch chi ysgogi dysgwyr i gynrychioli ac archwilio eu treftadaeth eu hunain a rhoi’r deunydd hwn ar waith yn eu dysgu?
  • Sut allai cyfraniadau pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig greu prosiect trawsgwricwlaidd, sy’n cysylltu gwaith mewn mwy nag un maes dysgu a phrofiad?

Dyma rai dolenni i brocio eich meddwl: