Neidio i'r prif gynnwy

Rhestr o fframweithiau prentisiaethau yn y gylchred adolygu 3 blynedd.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Gorffennaf 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Dyma’r sectorau rydym yn bwriadu cychwyn eu hadolygu: 

2021-22

 • Gwasenaethau Adeiladu
 • Technoleg Ddigidol
 • Arlwyo a Lletygarwch
 • Ynni
 • Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Busnes a Rheoli

2022-23 

 • Gwasanaethau Eiddo
 • Peirianneg        
 • Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch
 • Gwyddorau Bywyd

2023-24

 • Manwerthu Gwallt a Harddwch
 • Addysg a Gwasanaethau Gwybodaeth
 • Gwasanaethau Amddiffyn
 • Teithio, Trwstiaeth a Hamdden

Rydym eisoes wedi adolygu ac yn parhau i adolygu fframweithiau yn y sectorau canlynol:

 • Addysg a Gwasanaethau Gwybodaeth
 • Gofal Plant
 • Gofal Iechyd
 • Bwyd a Diod
 • Amaeth a'r Amgylchedd
 • Gwasanaethau Cyfreithiol ac Ariannol
 • Cerbydau, Cludiant a Logisteg
 • Creadigol, Dylunio a'r Cyfryngau

Nodwch y gall yr adolygiadau hyn newid i gyd-fynd â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.