Neidio i'r prif gynnwy

Dangosfwrdd misol sy'n rhoi cyd-destun ar gyfer mesurau perfformiad canser sydd wedi'u cynnwys yn y datganiad perfformiad a gweithgaredd y GIG. Mae hyn yn cynnwys dadansoddiad o amseroedd aros canolrifol cleifion drwy’r llwybr amheuaeth o ganser GIG Cymru.

Mae data'r amseroedd aros canolrifol ar y dangosfwrdd rhyngweithiol llwybr canser amheus wedi'i hatal dros dro rhag cael ei gyhoeddi ar ôl nodi materion ansawdd data sy'n ymwneud â'r set ehangach o fesurau ar gyfer gwasanaethau canser. Gellir dod o hyd i ddata gweithgarwch a pherfformiad ar StatsCymru ac yn ein datganiad ystadegol misol.