Neidio i'r prif gynnwy

Rhanddeiliaid o bob rhan o'r sector gwledig sy'n edrych ar effeithiau ymadael â’r UE.

Mae grŵp Bord Gron Cymru yn edrych ar effeithiau penderfyniad y DU i ymadael â'r UE. Mae'n cynnwys rhanddeiliaid o bob rhan o bortffolio'r Amgylchedd a Materion Gwledig, gan gynnwys:

  • bwyd
  • pysgodfeydd
  • coedwigaeth
  • amaethyddiaeth
  • yr amgylchedd

Mae'r ffaith bod amrywiaeth ymhlith yr aelodau yn golygu ein bod yn gallu ystyried yr holl sectorau wrth inni fynd ati i edrych ar y materion dan sylw.  

Bydd gwaith y Ford Gron a'i his-grwpiau yn dylanwadu ar:

  • bolisi
  • rhaglenni
  • trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) ac adrannau eraill Llywodraeth y DU 

Ond ni fyddant, o reidrwydd, yn adlewyrchu'n barn ni.

Is-grwpiau'r ford gron