Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau o'r Bwrdd Cynghori Ardal Fenter Ynys Môn.

Yr unigolyn canlynol yw aelodau’r bwrdd:

  • Neil Rowlands, Prif Weithredwr, Gwesty Tre-Ysgawen Hall (Cadeirydd)
  • John Idris Jones (Is-gadeirydd), Cyn Bennaeth Datblygu Economaidd-gymdeithasol, Magnox Cymru
  • Sioned Edwards, Cyn Gyfarwyddwr Bancio Masnachol, NatWest’
  • Athro Sian Hope OBE, Prifysgol Bangor 
  • Gerallt Llewellyn Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr, Menter Môn Cyf
  • Rachel Shorney, Rheolwr Ymgysylltu â’r Gymuned Cymru, SP Energy Networks
  • Tom Creer, Cyfarwyddwr, Legat Owen
  • Dylan Williams, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ynys Môn
  • Dafydd Evans, Prif Swyddog Gweithredol, Grwp Llandrillo Menai