Neidio i'r prif gynnwy

Mae Bwrdd Llywodraethu Gwybodaeth Cymru yn cynghori ar breifatrwydd gwybodaeth iechyd a gofal cymdeithasol ac ar rannu’r wybodaeth honno.

Mae Bwrdd Llywodraethu Gwybodaeth Cymru yn helpu’r GIG a gwasanaethau cyhoeddus i gynnal cydbwysedd rhwng:

  • cadw gwybodaeth bersonol yn gyfrinachol
  • annog rhannu gwybodaeth os yw hynny’n briodol er mwyn sicrhau gofal gwell a mwy diogel

Mae’n fforwm annibynnol anstatudol. Cafodd ei sefydlu gan Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru.