Neidio i'r prif gynnwy
Ffotograff o Sarah Veale CBE

Mae Sarah Veale CBE yn aelod o'r Comisiwn Gwaith Teg

Ymddeolodd Sarah Veale CBE, fel Pennaeth Hawliau Cydraddoldeb a Chyflogaeth yn y TUC yn 2015. Yn y TUC Sarah oedd yn gyfrifol am waith y sefydliad ar gydraddoldeb, ac undeb llafur a hawliau cyflogaeth.

Tan fis Ionawr 2017 roedd hi'n aelod o'r Bwrdd yn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Mae hi'n aelod o'r Pwyllgor Polisi Rheoleiddiol, sy'n darparu asesiad annibynnol o gynigion rheoleiddiol a dadreoleiddio'r Llywodraeth. Mae Sarah yn Gyfarwyddwr anweithredol Gwasanaeth Achredu'r Deyrnas Unedig, yn gyd-ymwelydd yn Ysgol Fusnes Prifysgol Greenwich ac yn Is-gadeirydd y Fforwm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Mae Sarah yn Is-lywydd Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd. Yn y gorffennol roedd Sarah yn aelod o Gyngor ACAS a Bwrdd HSE. Enillodd Sarah y CBE yn 2006 am wasanaethau i amrywiaeth. Yn 2012 dyfarnwyd Doethuriaeth Anrhydeddus mewn Deddfau i Sarah gan Brifysgol Rhydychen Brookes.