Neidio i'r prif gynnwy

Bydd cyffordd Croesbychan yn cysylltu Hirwaun a Llwydcoed.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:
Image
Map i ddangos gwaith cyffordd Croesbychan
Map i ddangos gwaith cyffordd Croesbychan

Beth ydyn ni'n ei wneud

 • symud ac ailblannu coetir hynafol
 • adeiladu ffordd dros dro
 • symud cyfleustodau
 • adeiladu pont dros reilffordd Cwm Nedd
 • adeiladu ffordd a chylchfannau newydd

Byddwn yn adeiladu cyffordd newydd yn lle’r un sydd yno nawr. Caiff y gyffordd a’r ffordd eu hadeiladu yn bennaf ar arglawdd hyd at 42tr (13m) o uchder.

Byddwn hefyd yn adeiladu traphont dros Nant Melyn, a fydd yn cario’r A465 newydd.  Bydd Traphont bresennol Nant Melyn yn cael ei neilltuo ar gyfer Defnyddwyr Di-Beiriant.

Byddwn yn adeiladu ffordd dros dro i greu lle i adeiladu’r ffordd barhaol.

Caiff y gwaith ei wneud fesul cam.

Sut mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen

Rydym wedi:

 • cynnal arolygon amgylcheddol
 • clirio llystyfiant i baratoi ar gyfer dechrau’r gwaith
 • dechrau paratoi’r safle i symud cyfleustodau
 • adeiladu cylchfan dros dro i’r gorllewin o danbont Court Lodge
 • codi ffensys
 • adeiladu dwy gylchfan barhaol a ffyrdd cysylltu i ddiweddaru’r rhwydwaith ffyrdd lleol
 • dechrau adeiladu traphont newydd dros Nant Melyn
 • creu cynefin newydd ar gyfer pathewod
 • dechrau adeiladu ategwaith pont Rheilffordd Cwm Nedd
Image
Works at Croesbychan
Y gwaith yng Nghroesbychan

Y camau nesaf

 • Parhau i fonitro cynefinoedd pathewod
 • Bwrw ymlaen ag adeiladu pont Rheilffordd Cwm Nedd a thanbontydd Croesbychan a Court Lodge
 • Parhau i adeiladu Traphont Nant Melyn

I gael newyddion traffig ar y gyffordd hon, ewch i Traffig Cymru.