Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn ceisio barn ar ddulliau gorfodi i annog cydymffurfiaeth â rheoliadau arfaethedig a fydd yn gwella ansawdd a lefel yr ailgylchu o safleoedd annomestig.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
15 Chwefror 2023
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn cyflwyno rheoliadau newydd y disgwylir iddynt ddod i rym ar 1 Hydref 2023 ac sy'n ei gwneud yn ofynnol i bob safle annomestig (gan gynnwys busnesau, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector) wahanu deunyddiau allweddol y gellir eu hailgylchu yn y ffordd y mae mwyafrif deiliaid tai Cymru eisoes yn gwneud.

Rydym hefyd yn cynnal ymgynghoriad ar Gasglu Deunyddiau Gwastraff Ar Wahân ar gyfer Ailgylchu: Cod Ymarfer Cymru.

Gweler yr ymgynghoriad cysylltiedig a ddaeth i ben: Cynyddu ailgylchu gan fusnesau 
 

 

Help a chymorth

Am fwy o wybodaeth amdano’r ymgynghoriad hwn, e-bostiwch YmgyngoriadauDiwygiadauAilgylchu@llyw.cymru

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 15 Chwefror 2023, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Is-adran Effeithlonrwydd Adnoddau a'r Economi Gylchol 
Llywodraeth Cymru
Adeiladau'r Goron 
Caerdydd 
CF10 3NQ.