Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r cynllun yn rhoi’r cyfle i bob aelwyd yng Nghymru:

  • gasglu coeden i’w phlannu, am ddim,
  • cael coeden wedi’i phostio atynt, neu
  • gael coeden wedi’i phlannu ar eu rhan.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Fy Nghoeden, Ein Coedwig, gan gynnwys:

  • sut i gasglu neu archebu eich coeden, a
  • sut i ofalu amdani

ar wefan Coed Cadw.

Rhoddwyd y 5,000 o goed cyntaf ym mis Mawrth 2022. Mae 295,000 o goed eraill ar gael rhwng 19 Tachwedd a mis Mawrth 2023. Gallwch gasglu eich coeden am ddim o ganolfan ranbarthol, er y bydd y canolfannau ar gau rhwng 19 Rhagfyr a chanol mis Chwefror. Bydd aelwydydd yng Nghymru yn dal i allu defnyddio’r opsiynau postio a ‘Plannu coeden i mi’.

Bydd y coed yn helpu i fynd i’r afael ag effeithiau newid yn yr hinsawdd. Byddant hefyd yn cyfrannu at y Goedwig Genedlaethol i Gymru.

Mae Cadwch Gymru’n Daclus a Maint Cymru hefyd yn cefnogi’r cynllun gyda Coed Cadw. Maent yn cynnig y cyfle i 100 o ysgolion gael coetir bach wedi’i blannu ar eu tir.

Bydd ysgolion dethol yn cael:

  • cymorth arbenigol i blannu eu coed, a
  • gweithdai addysgol ysbrydoledig gan Cadwch Gymru’n Daclus a Maint Cymru

i wneud yn siŵr bod disgyblion yn deall pwysigrwydd coed ar raddfa leol a byd-eang.

Yn ystod Cwpan y Byd 2022, fe wnaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru hefyd annog cefnogwyr i blannu coeden drwy’r Ymgyrch Fy Nghoeden, Ein Coedwig. Roedd hyn er cof am y rheini fu farw cyn gallu gweld Cymru yng Nghwpan y Byd.