Neidio i'r prif gynnwy

Grant i helpu i gynyddu ymgysylltiad ar gyfer y strategaeth tlodi plant ar ei newydd wedd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Chwefror 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pa gyllid sydd ar gael?

Bydd £50,000 ar gael i sefydliadau’r trydydd sector neu grwpiau cymunedol.

Byddwn yn darparu grantiau i sefydliadau/grwpiau hyd at uchafswm o £4,995.

Ynghylch y grant

Mae’r grant yn helpu i sicrhau bod y Strategaeth Tlodi Plant ar ei newydd wedd yn cael ei ddatblygu gyda phobl o aelwydydd a chymunedau lle mae plant yn byw mewn tlodi.

Rydym yn anelu at gyllido ystod o sefydliadau/grwpiau er mwyn sicrhau y gellir cyrraedd pawb. Byddwn hefyd yn sicrhau bod yr arian yn cael ei rannu’n deg ar sail ddaearyddol. Bydd y panel yn ystyried gwerth am arian wrth wneud penderfyniadau.

Pwy all wneud cais am y grant?

Y trydydd sector, grwpiau cymunedol neu sefydliadau sydd yn arbenigo mewn cynorthwyo ac ymgysylltu â phobl a nodweddion gwarchodedig neu gweithio â nhw.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan sefydliadau sy’n cynnig partneriaeth a gweithio ar y gyd. Dylid cael un prif ymgeisydd a fydd yn cymryd rôl deiliad y grant a rheolydd data.

Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau gan unrhyw sefydliad sydd â chysylltiad â phartïon gwleidyddol.

Meini prawf gofynnol

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cyflawni'r gwaith hwn erbyn dydd Llun 10 Ebrill 2023. Fel rhan o'ch cais, dylech amlinellu'r adnoddau y byddwch yn eu hymrwymo a darparu amserlen arfaethedig ar gyfer y weithgaredd.

Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu templed ar gyfer ymateb i'r ymgynghoriad erbyn dydd Llun 10 Ebrill 2023.

Sut i wneud cais

Gwnewch gais drwy lenwi'r ffurflen gais.

Gallwch gyflwyno gwybodaeth ychwanegol y byddwch yn ei hystyried yn ddefnyddiol i gefnogi eich cais. Gall hyn fod yn gynlluniau prosiect, cynlluniau cyfathrebu, diagramau sefydliadol a pherthynas.

E-bostiwch eich cais gorffenedig i: TrechuTlodiAChefnogiTeuluoedd@llyw.cymru.

Os ydych angen y ffurflen gais mewn fformat arall, e-bostiwch: TrechuTlodiAChefnogiTeuluoedd@llyw.cymru.

Byddwn yn ysgrifennu at brif ymgeisydd pob cais i roi gwybod am y canlyniad.

Amserlen a rhagor o wybodaeth

  • 13 Chwefror 2023: ffenestr ymgeisio am grant yn agor.
  •  27 Chwefror 2023: ffenestr ymgeisio am grant yn cau.
  • 6 Mawrth 2023: llythyrau canlyniadau yn cael eu hanfon at yr ymgeiswyr.
  • Mawrth 2023: cyhoeddi llythyrau dyfarnu grant.
  • Strategaeth tlodi plant grant ymgysylltu â'r gymuned: ffurflen gais.