Neidio i'r prif gynnwy

Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais am drwydded i bysgota am gregyn moch (Buccinum undatum) â photiau ym mharth Cymru yn ystod cyfnod y drwydded o 1 Mawrth 2023 i 29 Chwefror 2024.

Cyn i chi ddechrau

  • rhaid mai chi yw perchennog neu siartrwr y cwch sydd â thrwydded i bysgota yn y DU
  • rhaid ichi lenwi ffurflen gais ar gyfer pob cwch rydych yn pysgota â nhw
  • bydd angen manylion y cwch arnoch, gan gynnwys rhif y drwydded bysgota
  • bydd ffi yn cael ei chodi am y drwydded i dalu am gost gweinyddu, rheoli a monitro'r bysgodfa

Canllaw

Cewch ragor o wybodaeth yng Nghanllaw - Pysgodfa cregyn moch

Os cewch chi drafferth i lenwi’r ffurflenni hyn, cysylltwch â ni:

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.