Neidio i'r prif gynnwy
Katie Palmer

Katie Palmer yw Rheolwr Rhaglenni Synnwyr Bwyd Cymru.

Mae gan Katie MSc mewn Maeth o Goleg Kings Llundain ac mewn Polisi Bwyd o Brifysgol y Ddinas. Mae wedi gweithio ym maes bwyd ers dros 20 mlynedd ac mae ganddi brofiad yn:

 • y sector preifat (Volac International), ac yn
 • y trydydd sector a'r sector cyhoeddus (gan gynnwys 6 blynedd ar Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru yr Asiantaeth Safonau Bwyd)

Sefydlodd Katie Synnwyr Bwyd Cymru yn 2018 (yn rhan o elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro). Datblygodd o waith y Lle Bwyd Cynaliadwy yng Nghaerdydd. Nod Synnwyr Bwyd Cymru yw:

 • dylanwadu ar sut mae bwyd yn cael ei gynhyrchu a'i fwyta yng Nghymru
 • sicrhau bod bwyd a ffermio cynaliadwy wrth wraidd system fwyd deg, gysylltiedig a ffyniannus

Mae'n arwain ar nifer o raglenni'r DU yng Nghymru, gan gynnwys:

 • Lleoedd Bwyd Cynaliadwy
 • Digwyddiadau Bwyd am Oes
 • Peas Please
 • Hawl Plant i Fwyd

Mae Synnwyr Bwyd Cymru yn aelod o:

 • Gynghrair Gwrthdlodi Oxfam Cymru
 • Cynghrair Polisi Bwyd Cymru, a ffurfiwyd yn ddiweddar

Ar hyn o bryd, mae Katie yn aelod o:

 • Fwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru
 • Bwrdd Gweithredu Pwysau Iach, Cymru Iach
 • Un o’r aelodau a sefydlodd y Veg Power Board.

Mae hefyd yn aelod o Grŵp Cynghori CLlLC ar y Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol. Roedd yn un o'r tîm o bedwar a greodd y rhaglen Bwyd a Hwyl, sydd wedi ennill sawl gwobr, yng Nghaerdydd yn 2015.