Neidio i'r prif gynnwy

Croeso i hwb cynnwys Dal i Ddysgu

Lle gallwch gael awgrymiadau, cyngor a gwybodaeth i'ch arwain trwy dymor arholiadau ac asesu 2022/23 ac ymlaen i'r lefel nesa yn eich bywyd.

Dysgwyr TGAU
Popeth sydd angen i chi ei wybod i baratoi ar gyfer eich arholiadau ac asesiadau
Dysgwyr Lefel AS/Lefel A
Popeth sydd angen i chi ei wybod i baratoi ar gyfer eich arholiadau ac asesiadau
Dysgwyr cymhwyster galwedigaethol
Popeth sydd angen i chi ei wybod i baratoi ar gyfer eich asesiadau ac unrhyw arholiadau
Dysgwyr preifat
Popeth sydd angen i chi ei wybod i baratoi ar gyfer eich arholiadau ac asesiadau
Ansicr o’ch camau nesa?
Ewch gam ymhellach i’r lefel nesa
Iechyd a lles
Haciau i’ch helpu i gadw’n bositif
Adnoddau Adolygu
Awgrymiadau a chyngor da i’ch cadw’n llawn cymhelliant
Sesiynau adolygu ar-lein
Sesiynau adolygu TGAU, Lefel AS a Lefel A ar-lein gyda Carlam Cymru

Dysgwyr TGAU

Diweddariadau ar gyfer arholiadau ac asesiadau 2022/23

Popeth sydd angen i chi ei wybod am arholiadau ac asesiadau yn 2022/23 o Gymwysterau Cymru.

Cefnogaeth ar gyfer arholiadau 2022/23

Darganfyddwch sesiynau ar-lein i gyfoethogi'ch gwybodaeth a mynd â'ch astudiaethau i'r lefel nesa yn Carlam Cymru.

Darganfyddwch ystod o adnoddau adolygu gan CBAC.

Gwarant Person Ifanc

P’un a oes angen cyngor arnoch ar sut i gael lle ar y cwrs coleg cywir, dod o hyd i brentisiaeth, cymorth i ysgrifennu CV neu ddechrau eich busnes eich hun, gall y Warant roi’r help llaw sydd ei angen arnoch i ddechrau neu newid eich stori.

Darganfod mwy am y Warant i Berson Ifanc ar wefan Cymru’n Gweithio.

Cwestiynau Cyffredin

Darganfod cwestiynau cyffredin am drefniadau ar gyfer arholiadau ac asesiadau eleni gan Cymwysterau Cymru.

Darganfyddwch Arholiadau 360 am fwy o wybodaeth am y system arholiadau yng Nghymru. Fe gewch chi wybod sut mae arholiadau'n gweithio, sut mae graddau'n cael eu gosod, beth sy'n digwydd wrth farcio a mwy.

 

Dysgwyr Lefel AS/Lefel A

Diweddariadau ar gyfer tymor arholiadau 2022/23

Popeth sydd angen i chi ei wybod am arholiadau ac asesiadau yn 2022 o Gymwysterau Cymru.

Cefnogaeth ar gyfer arholiadau 2022/23

Darganfyddwch sesiynau ar-lein i gyfoethogi'ch gwybodaeth a mynd â'ch astudiaethau i'r lefel nesa yn Carlam Cymru.

Darganfyddwch ystod o adnoddau adolygu gan CBAC.

Diwrnod canlyniadau a thu hwnt

I gael arweiniad ar ddiwrnod canlyniadau a cheisiadau prifysgol, ewch i wefan UCAS.

I ddarganfod mwy am brentisiaethau, ewch i wefan Cymru'n Gweithio.

Am adnoddau i'ch helpu i gymryd eich camau cyntaf i addysg uwch, ewch i’r Hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gwarant i Berson Ifanc

P’un a oes angen cyngor arnoch ar sut i gael lle ar y cwrs coleg cywir, dod o hyd i brentisiaeth, cymorth i ysgrifennu CV neu ddechrau eich busnes eich hun, gall y Warant roi’r help llaw sydd ei angen arnoch i ddechrau neu newid eich stori.

Darganfod mwy am y Warant i Berson Ifanc ar wefan Cymru’n Gweithio.

Cwestiynau Cyffredin

Darganfod cwestiynau cyffredin am drefniadau ar gyfer arholiadau ac asesiadau eleni gan Cymwysterau Cymru.

Darganfyddwch Arholiadau 360 am fwy o wybodaeth am y system arholiadau yng Nghymru. Fe gewch chi wybod sut mae arholiadau'n gweithio, sut mae graddau'n cael eu gosod, beth sy'n digwydd wrth farcio a mwy.

Dysgwyr cymhwyster galwedigaethol

Diweddariadau ar gyfer arholiadau ac asesiadau 2022/23

Popeth sydd angen i chi ei wybod am arholiadau ac asesiadau yn 2022/23 o Gymwysterau Cymru.

Cefnogaeth ar gyfer arholiadau 2022/23

Darganfyddwch ystod o adnoddau adolygu gan CBAC.

Gwarant i Berson Ifanc

P’un a oes angen cyngor arnoch ar sut i gael lle ar y cwrs coleg cywir, dod o hyd i brentisiaeth, cymorth i ysgrifennu CV neu ddechrau eich busnes eich hun, gall y Warant roi’r help llaw sydd ei angen arnoch i ddechrau neu newid eich stori.

Darganfod mwy am y Warant i Berson Ifanc ar wefan Cymru’n Gweithio.

Cwestiynau Cyffredin

Darganfod cwestiynau cyffredin am drefniadau ar gyfer arholiadau ac asesiadau eleni gan Cymwysterau Cymru.

Darganfyddwch Arholiadau 360 am fwy o wybodaeth am y system arholiadau yng Nghymru. Fe gewch chi wybod sut mae arholiadau'n gweithio, sut mae graddau'n cael eu gosod, beth sy'n digwydd wrth farcio a mwy.

Dysgwyr Preifat

Ynghylch Dysgwyr Preifat

Gweler gwybodaeth am ddysgwyr Preifat o CBAC.

Diweddariadau ar gyfer arholiadau ac asesiadau 2022/23

Popeth sydd angen i chi ei wybod am asesiadau yn 2022/23 o Gymwysterau Cymru.

Cefnogaeth ar gyfer arholiadau 2022/23

Darganfyddwch sesiynau ar-lein i gyfoethogi'ch gwybodaeth a mynd â'ch astudiaethau i'r lefel nesa yn Carlam Cymru.

Darganfyddwch ystod o adnoddau adolygu gan CBAC.

Gwarant i Berson Ifanc

P’un a oes angen cyngor arnoch ar sut i gael lle ar y cwrs coleg cywir, dod o hyd i brentisiaeth, cymorth i ysgrifennu CV neu ddechrau eich busnes eich hun, gall y Warant roi’r help llaw sydd ei angen arnoch i ddechrau neu newid eich stori.

Darganfod mwy am y Warant i Berson Ifanc ar wefan Cymru’n Gweithio.

Cwestiynau Cyffredin

Darganfod cwestiynau cyffredin am drefniadau ar gyfer arholiadau ac asesiadau eleni gan Cymwysterau Cymru.

Darganfyddwch Arholiadau 360 am fwy o wybodaeth am y system arholiadau yng Nghymru. Fe gewch chi wybod sut mae arholiadau'n gweithio, sut mae graddau'n cael eu gosod, beth sy'n digwydd wrth farcio a mwy.


Cefnogir gan

Image