Neidio i'r prif gynnwy
Mick Antoniw AS

Cyfrifoldebau'r y Cwnsler Cyffredinol

Cyfrifoldebau

 • Rhoi cyngor cyfreithiol i’r Llywodraeth
 • Goruchwylio gwaith yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddfa’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol
 • Bil Diwygio'r Senedd
 • Polisi a deddfwriaeth etholiadau
 • Tribiwnlysoedd Cymru
 • Datblygu polisïau Cyfiawnder a Phrawf Ieuenctid
 • Cyflawni'r Rhaglen Ddeddfwriaethol
 • Goruchwylio erlyniadau ar ran Llywodraeth Cymru
 • Goruchwylio cynrychioliaeth Llywodraeth Cymru yn y llysoedd
 • Ystyried a oes angen i Filiau a basiwyd gan y Senedd gael eu cyfeirio at y Goruchaf Lys er mwyn penderfynu a ydynt o fewn cymhwysedd y Senedd (gwneir hyn yn annibynnol ar y Llywodraeth)
 • Cyflawni swyddogaethau eraill er budd y cyhoedd gan gynnwys, pan fo’r Cwnsler Cyffredinol yn ystyried ei bod yn briodol, cychwyn, amddiffyn neu ymddangos mewn unrhyw achosion cyfreithiol sy’n ymwneud â swyddogaethau Llywodraeth Cymru (gwneir hyn yn annibynnol ar y llywodraeth)
 • Cydlynu â'r Sector Cyfreithiol a Chyngor Cyfraith Cymru
 • Hygyrchedd cyfraith Cymru

Bywgraffiad

Cafodd Mick Antoniw ei addysg yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd. Gweithiodd fel cyfreithiwr cyn cael ei ethol i'r Senedd yn 2011.

Rhwng mis Mehefin 2016 a mis Tachwedd 2017 gwasanaethodd Mick fel Cwnsler Cyffredinol. Ar 13 Mai 2021 penodwyd Mick yn Gwnsler Cyffredinol ac yn Weinidog y Cyfansoddiad, ac ar 21 Mawrth 2024 cafodd ei ailbenodi i'r rôl.

Ysgrifennu at Mick Antoniw