Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am danau a fynychwyd, marwolaethau o ganlyniad i danau, galwadau ffug, digwyddiad gwasanaethau arbennig a thanau mewn anheddau o fewn rheolaeth ar gyfer Ebrill 2022 i Fawrth 2023.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Mae'r datganiad 'Perfformiad awdurdodau tân ac achub: Ebrill 2022 i Fawrth 2023' a oedd i fod i gael ei gyhoeddi ar 12 Hydref 2023 wedi'i ohirio eto o’i ddyddiad cyhoeddi gwreiddiol, sef 7 Medi 2023.

Gwnaed hyn er mwyn caniatáu cynnwys amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn wedi'u hail-syflaenu, sydd, ers gohirio'r cyhoeddiad ystadegau tân hwn yn wreiddiol, wedi’u gohirio tan fis Tachwedd 2023.