Neidio i'r prif gynnwy

Esbonio’r hyn y dylech ei ystyried os byddwch yn teithio i Gymru neu o Gymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Hydref 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ymweld â Chymru o wlad arall

Does dim rheolau teithio cysylltiedig â COVID-19 i bobl sy’n cyrraedd Cymru o dramor.

Nid oes angen ichi:

  • lenwi Ffurflen Lleoli Teithwyr
  • cymryd unrhyw brofion COVID-19 cyn ichi adael am Gymru, nac ar ôl ichi gyrraedd
  • ynysu pan fyddwch yn cyrraedd

Mae rheolau teithio arferol mewn grym.

Os ydych yn byw yng Nghymru ac yn teithio dramor

Er bod rheolau Cymru wedi dod i ben, efallai y bydd gan wledydd eraill reolau teithio mewn grym o hyd. Os ydych yn byw yng Nghymru, dylech edrych ar y cyngor ar deithio dramor yn GOV.UK ar gyfer pob gwlad rydych yn bwriadu mynd iddi.

Newidiadau i’r cyngor teithio yn y dyfodol

Efallai y bydd rheolau teithio newydd cysylltiedig â COVID-19 yng Nghymru, neu mewn unrhyw wlad arall, yn ymddangos ar fyr rybudd. Dylech bob amser edrych ar y cyngor diweddaraf ar gyfer pob gwlad rydych yn bwriadu mynd iddi cyn archebu neu cyn teithio.