Neidio i'r prif gynnwy

Teulu Cymru: cymorth i deuluoedd yng Nghymru

Bod yn rhiant yw'r swydd fwyaf gwerthfawr yn y byd, ond weithiau gall fod yr anoddaf.  Rydyn ni yma i helpu a gwneud pethau ychydig yn haws, gobeithio.

Os ydych chi'n chwilio am wybodaeth am ofal plant neu gymorth ariannol, gall Teulu Cymru helpu.  Mae’n cynnig cyngor gan arbenigwyr, yn ogystal ag awgrymiadau a gwybodaeth arall i'ch helpu ar hyd y daith.

Mae Teulu Cymru yn darparu gwybodaeth am y canlynol:

Croeso i’r teulu!

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Cewch y newyddion diweddaraf, cyngor a gwybodaeth arall i deuluoedd.

Dilynwch ni ar Facebook ac Instagram.

Gofal plant a gwasanaethau lleol i deuluoedd‌

Dod o hyd i'ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol
Gwybodaeth am wasanaethau sy'n darparu cefnogaeth i rieni a gofalwyr yn eich ardal.
Cynnig Gofal Plant Cymru
Cymorth gyda chostau gofal plant i rhieni cymwys sydd â phlant 3 i 4 oed yng Nghymru.
Dechrau'n Deg ar gyfer plant o dan 4 oed
Cymorth blynyddoedd cynnar mewn ardaloedd penodol.

Awgrymiadau a chyngor ar fagu plant‌

Magu plant
O rai bach i bobl ifanc, awgrymiadau seiliedig ar brofiad ar gyfer pob cam o'r daith.
Dysgu siarad
Amrywiaeth o adnoddau a chyngor i annog eich plentyn bach i siarad.
Cosbi corfforol a’r gyfraith
Canllaw i'r gyfraith yng Nghymru a sut rydym yn diogelu plant a'u hawliau.
Y Gymraeg
Cefnogi eich plentyn i ddysgu Cymraeg, neu ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.
Lles teuluol
Cefnogaeth i ofalu am les pawb yn y teulu.

Cyllid teuluoedd

Cymorth gyda chostau ysgol
Cymorth i gael prydau ysgol am ddim a hanfodion eraill.
Gofal plant di-dreth
Cymorth i dalu am ofal plant i rieni sy'n gweithio.
Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi
Cymorth gyda chostau byw.