Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol

Cam 1: Gosod y sylfeini

Chwefror-Ebrill 2021

 • Nodi a gwerthuso tueddiadau drwy ymchwil ddesg ac adolygu Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol 2017
 • Cyfarfod Grwˆp Cynghori Technegol Tueddiadau Dyfodol Cymru (x2)
 • Fforymau Llesiant Cenedlaethol Cenedlaethau’r Dyfodol (Chwefror)
 • ylltu â Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Cam 2: Mireinio a gwella

Mai-Awst 2021

 • Datblygu ac adolygu rhestr hir o dueddiadau. Nodi sylwadau a dadansoddiadau allweddol
 • Grwˆp Cynghori Technegol Tueddiadau Dyfodol Cymru (x2)
 • Ymgysylltu â’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar gysylltiadau ag asesiadau llesiant lleol

Cam 3: Ymgynghori a chwblhau

Medi-Tachwedd 2021

 • Cwblhau Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol 2021
 • Datblygu deunyddiau ategol, cynllunio ar gyfer gweithdai ôl-lansio a lledaenu (ee Canllaw i Bobl Ifanc, Hawdd ei Ddarllen ac ati)
 • Ymgysylltu â’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a chyrff cyhoeddus sydd wedi’u cynnwys yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Cam 4: Canlyniadau

Rhagfyr 2021

 • Cyhoeddi ail Adroddiad statudol Tueddiadau’r Dyfodol.

Dangosyddion Llesiant Cenedlaethol

Cam 1: Gosod y sylfeini

Chwefror-Ebrill 2021

Drwy’r ymarfer ymgysylltu:

 • Cadarnhau’r newidiadau arfaethedig i’r Dangosyddion Cenedlaethol (fel y cynigiwyd yn yr ymgynghoriad Mesur Cynnydd Ein Cenedl yn 2019)
 • Gofyn am farn ar Ddangosyddion Cenedlaethol newydd posibl ar sail yr hyn a ddysgwyd o COVID-19

Cam 2: Mireinio a gwella

Mai-Awst 2021

 • Cytuno ar unrhyw ddangosyddion Cenedlaethol ychwanegol, a dechrau eu datblygu
 • Dechrau gweithio ar adroddiad Llesiant Cymru 2021.

Cam 3: Ymgynghori a chwblhau

Medi-Tachwedd 2021

 • Cyhoeddi adroddiad Llesiant Cymru 2021 ym mis Medi, gan gynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygu Dangosyddion Cenedlaethol pellach

Cam 4: Canlyniadau

Rhagfyr 2021

 • Gosod y newidiadau i’r Dangosyddion Cenedlaethol yn y Senedd.

Cerrig Milltir Llesiant Cenedlaethol

Cam 1: Gosod y sylfeini

Chwefror-Ebrill 2021

 • Dechrau gwaith datblygu cychwynnol ar y Cerrig Milltir Cenedlaethol cyn ymgysylltu yng Ngham 2
 • Cytuno ar y Cerrig Milltir Cenedlaethol a gyhoeddir yn 2021, ar sail ffactorau fel argaeledd data a’r gallu i ymgysylltu â rhanddeiliaid

Cam 2: Mireinio a gwella

Mai-Awst 2021

 • Ymgysylltu â chyrff cyhoeddus a rhanddeiliaid allweddol eraill i ddatblygu a mireinio gwerthoedd drafft ar y cyd ar gyfer y Cerrig Milltir Cenedlaethol

Cam 3: Ymgynghori a chwblhau

Medi-Tachwedd 2021

 • Lansio ymgynghoriad ar werthoedd y Cerrig Milltir Cenedlaethol ym mis Medi
 • Cytuno ar y gwerthoedd terfynol gyda Gweinidogion yn dilyn yr ymgynghoriad

Cam 4: Canlyniadau

Rhagfyr 2021

 • Gosod y Cerrig Milltir Cenedlaethol cyntaf yn y Senedd.