Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad hwn yn darparu dadansoddiad o newidiadau yng nghanlyniadau cymwysterau Safon Uwch, UG a TGAU yn 2022 mewn cymhariaeth â'r newidiadau a welwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae'r adroddiad wedi'i gyhoeddi ar wefan Cymwysterau Cymru.

Cyswllt

Ystadegydd

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.