Neidio i'r prif gynnwy

Bil i fynd i'r afael â llygredd plastig a chyflawni ein hymrwymiad i ddiddymu cynhyrchion plastig untro sy'n aml yn sbwriel.

Darllen manylion ar y ddalen hon

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Awst 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Cyflwynwyd y Bil ar 20 Medi 2022 a’i basio gan y Senedd ar 6 Rhagfyr. 

Mae’r Bil yn mynd y tu hwnt i wahardd cyfres gychwynnol o gynhyrchion plastig untro. Mae’n darparu sylfaen gadarn i wahardd cynhyrchion plastig untro problemus pellach yn y dyfodol, gan sicrhau gwaddol parhaol y Bil.

Darperir yr asesiadau effaith, yr Memorandwm Esboniadol a’r ffeithluniau er gwybodaeth.