Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

116 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Cymraeg: amod adfer
Saesneg: restoration condition
Statws A
Pwnc: Cynllunio
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: amodau adfer
Diffiniad: Amod sy’n ei gwneud yn ofynnol, ar ôl i’r gweithrediadau mwyngloddio gael eu cwblhau neu i’r dyddodi gwastraff ddod i ben, i’r tir yr effeithiwyd arno gan y gweithrediadau neu’r dyddodi gael ei adfer drwy ddefnyddio isbridd, uwchbridd neu ddeunydd creu pridd.
Nodiadau: Yng nghyd-destun y gyfundrefn gyfreithiol ar gyfer cynllunio.
Diweddarwyd ddiwethaf: 5 Mawrth 2024
Saesneg: bounce back loan
Statws B
Pwnc: Datblygu economaidd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: benthyciadau adfer
Nodiadau: Benthyciadau i fusnesau bach gan Lywodraeth y DU, yng nghyd-destun COVID-19.
Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Ebrill 2020
Cymraeg: llwybr adfer
Saesneg: recovery pathway
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: llwybrau adfer
Diweddarwyd ddiwethaf: 29 Mehefin 2023
Cymraeg: adfer
Saesneg: recover
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Gorffennaf 2005
Cymraeg: adfer
Saesneg: remediate
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Proses o lanhau pridd halogedig.
Diweddarwyd ddiwethaf: 29 Tachwedd 2005
Cymraeg: adfer
Saesneg: restore
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Gorffennaf 2005
Cymraeg: adfer
Saesneg: reversion
Statws B
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Mehefin 2012
Cymraeg: adfer
Saesneg: write back
Statws A
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: The process of restoring to profit a provision for bad or doubtful debts previously made against profits and no longer required
Cyd-destun: Y broses o gael gwared ar ddarpariaeth mewn cyfrifon am ddyledion drwg neu amheus nad oes angen eu cofnodi bellach, a chofnodi elw ar gyfer y symiau hynny.
Nodiadau: Term o faes cyfrifyddu.
Diweddarwyd ddiwethaf: 4 Rhagfyr 2018
Cymraeg: adfer
Saesneg: reclamation
Statws B
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Y broses o ddod â thir diffaith neu halogedig yn ôl i ddefnydd buddiol penodol.
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Mai 2022
Cymraeg: adfer cwota
Saesneg: quota reinstatement
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 29 Gorffennaf 2003
Saesneg: restoring components
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Gorffennaf 2005
Cymraeg: adfer ffeil
Saesneg: file recovery
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Gorffennaf 2005
Cymraeg: adfer golwg
Saesneg: restore view
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Gorffennaf 2005
Saesneg: peatland restoration
Statws B
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Chwefror 2022
Cymraeg: adfer natur
Saesneg: nature recovery
Statws B
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Cyd-destun: Bydd mynd i’r afael â’r argyfwng natur yn gofyn am gamau brys, parhaus a hirdymor i gyflawni’r newid trawsnewidiol sydd ei angen. Gan gydnabod hyn, bydd Gweinidogion Cymru yn cyflwyno fframwaith adfer natur strategol i ddiogelu ac adfer natur yn ogystal â darparu mwy o atebolrwydd a thryloywder.
Diweddarwyd ddiwethaf: 31 Ionawr 2024
Saesneg: restoration of profitability
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: adfer lefelau elw yr arferid eu hennill
Diweddarwyd ddiwethaf: 4 Medi 2002
Cymraeg: adfer tir
Saesneg: land reclamation
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 23 Gorffennaf 2003
Cymraeg: adfer y borfa
Saesneg: sward restoration
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 12 Mehefin 2006
Cymraeg: adfer ynni
Saesneg: energy recovery
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Mawrth 2006
Cymraeg: botwm adfer
Saesneg: restore button
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Gorffennaf 2005
Cymraeg: cyfnod adfer
Saesneg: recovery phase
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Nodiadau: Yng nghyd-destun COVID-19.
Diweddarwyd ddiwethaf: 7 Gorffennaf 2020
Cymraeg: cynllun adfer
Saesneg: recovery plan
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Tachwedd 2004
Saesneg: reinstatement notice
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: yn gysylltiedig â EIAs
Diweddarwyd ddiwethaf: 2 Rhagfyr 2004
Cymraeg: gwaith adfer
Saesneg: restoration
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Tir gofal.
Diweddarwyd ddiwethaf: 31 Rhagfyr 2008
Cymraeg: gwaith adfer
Saesneg: restoration work
Statws A
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Nodiadau: Term o Fil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) yw hwn.
Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Awst 2016
Saesneg: remedial notice
Statws C
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 8 Rhagfyr 2004
Saesneg: remediation notice
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 14 Mai 2008
Saesneg: restoration notice
Statws B
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Hysbysiad ysgrifenedig sy'n ei gwneud yn ofynnol i berson ddad-wneud y niwed a achoswyd drwy beidio â chydymffurfio fel bod y sefyllfa wedi ei hadfer, hyd y bo modd, i'r sefyllfa pa na bai'r drosedd wedi ei chyflawni.
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Mai 2022
Cymraeg: methu adfer
Saesneg: can't restore
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Gorffennaf 2005
Saesneg: recovery targets
Statws C
Pwnc: Gwastraff
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Lluosog
Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Chwefror 2012
Cymraeg: ystum adfer
Saesneg: recovery position
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 16 Ebrill 2003
Saesneg: restore expand state
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Gorffennaf 2005
Saesneg: restore data source
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Gorffennaf 2005
Saesneg: elective recovery
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Gweithgarwch i wella gwasanaethau gofal a gynlluniwyd yn y GIG, fel eu bod mewn sefyllfa debyg i'r hyn a oedd cyn y pandemig COVID-19.
Diweddarwyd ddiwethaf: 9 Tachwedd 2023
Saesneg: restore editing view
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Gorffennaf 2005
Saesneg: Restore a traditional orchard
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Berf
Cyd-destun: Yng nghyd-destun Glastir.
Diweddarwyd ddiwethaf: 8 Gorffennaf 2010
Saesneg: dune remobilisation
Statws A
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 12 Rhagfyr 2013
Saesneg: coal-tip reclamation
Statws B
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 7 Hydref 2021
Saesneg: Education Recovery Board
Statws A
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Ionawr 2008
Saesneg: Hedgerow Renovation Scheme
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Rhagfyr 2005
Saesneg: Nature Recovery Plan
Statws A
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 23 Hydref 2014
Saesneg: Land Remediation Scheme
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Ebrill 2011
Saesneg: financial recovery plans
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diffiniad: yn unigryw i Ymddiriedolaethau Iechyd sydd wedi mynd i drafferthion ariannol
Diweddarwyd ddiwethaf: 9 Ionawr 2003
Saesneg: beach nourishment schemes
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diweddarwyd ddiwethaf: 3 Tachwedd 2003
Saesneg: Deputy Director Recovery
Statws A
Pwnc: Teitlau swyddi ac adrannau'r Llywodraeth a'r Cynulliad
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Mehefin 2021
Saesneg: Glastir Woodland Restoration
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw priod, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 5 Mehefin 2015
Saesneg: Wales Recovery Group
Statws C
Pwnc: Tân ac achub
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 7 Medi 2006
Saesneg: diagnostic recovery strategy
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Ebrill 2023
Saesneg: electronic retrieval system
Statws C
Pwnc: Cyffredinol
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: Unrhyw offer electronig sy'n hyrwyddo dod o hyd i, a chyrchu gwybodaeth o gof neu ffurfiau eraill ar storio, megis ffeiliau.
Diweddarwyd ddiwethaf: 25 Ionawr 2011
Saesneg: hormone replacement therapy
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Triniaeth i leddfu symptomau'r menopos. Ychwanegir fersiynau synthetig o estrogen a proestrogen i'r corff er mwyn codi lefelau'r hormonau hyn yn y corff.
Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Mai 2022