Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

114 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Saesneg: bounce back loan
Statws B
Pwnc: Datblygu economaidd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: benthyciadau adfer
Nodiadau: Benthyciadau i fusnesau bach gan Lywodraeth y DU, yng nghyd-destun COVID-19.
Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Ebrill 2020
Cymraeg: llwybr adfer
Saesneg: recovery pathway
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: llwybrau adfer
Diweddarwyd ddiwethaf: 29 Mehefin 2023
Cymraeg: adfer
Saesneg: recover
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: adfer
Saesneg: remediate
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Proses o lanhau pridd halogedig.
Cymraeg: adfer
Saesneg: restore
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: adfer
Saesneg: reversion
Statws B
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: adfer
Saesneg: reinstate
Statws A
Pwnc: Tai
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: adfer
Saesneg: write back
Statws A
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: The process of restoring to profit a provision for bad or doubtful debts previously made against profits and no longer required
Cyd-destun: Y broses o gael gwared ar ddarpariaeth mewn cyfrifon am ddyledion drwg neu amheus nad oes angen eu cofnodi bellach, a chofnodi elw ar gyfer y symiau hynny.
Nodiadau: Term o faes cyfrifyddu.
Diweddarwyd ddiwethaf: 4 Rhagfyr 2018
Cymraeg: adfer
Saesneg: reclamation
Statws B
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Y broses o ddod â thir diffaith neu halogedig yn ôl i ddefnydd buddiol penodol.
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Mai 2022
Cymraeg: adfer cwota
Saesneg: quota reinstatement
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Berf
Saesneg: restoring components
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: adfer ffeil
Saesneg: file recovery
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: adfer golwg
Saesneg: restore view
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Saesneg: peatland restoration
Statws B
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Chwefror 2022
Saesneg: restoration of profitability
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: adfer lefelau elw yr arferid eu hennill
Cymraeg: adfer tir
Saesneg: land reclamation
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: adfer y borfa
Saesneg: sward restoration
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: adfer ynni
Saesneg: energy recovery
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: amod adfer
Saesneg: restoration condition
Statws C
Pwnc: Cynllunio
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: botwm adfer
Saesneg: restore button
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: cyfnod adfer
Saesneg: recovery phase
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Nodiadau: Yng nghyd-destun COVID-19.
Diweddarwyd ddiwethaf: 7 Gorffennaf 2020
Cymraeg: cynllun adfer
Saesneg: recovery plan
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: reinstatement notice
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: yn gysylltiedig â EIAs
Cymraeg: gwaith adfer
Saesneg: restoration
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Tir gofal.
Cymraeg: gwaith adfer
Saesneg: restoration work
Statws A
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Nodiadau: Term o Fil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) yw hwn.
Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Awst 2016
Saesneg: remedial notice
Statws C
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: remediation notice
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: restoration notice
Statws B
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Hysbysiad ysgrifenedig sy'n ei gwneud yn ofynnol i berson ddad-wneud y niwed a achoswyd drwy beidio â chydymffurfio fel bod y sefyllfa wedi ei hadfer, hyd y bo modd, i'r sefyllfa pa na bai'r drosedd wedi ei chyflawni.
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Mai 2022
Cymraeg: methu adfer
Saesneg: can't restore
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Saesneg: recovery targets
Statws C
Pwnc: Gwastraff
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Lluosog
Cymraeg: ystum adfer
Saesneg: recovery position
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: restore expand state
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Saesneg: restore data source
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Saesneg: restore editing view
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Saesneg: Restore a traditional orchard
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Berf
Cyd-destun: Yng nghyd-destun Glastir.
Saesneg: dune remobilisation
Statws A
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Saesneg: coal-tip reclamation
Statws B
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 7 Hydref 2021
Saesneg: Education Recovery Board
Statws A
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: Hedgerow Renovation Scheme
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: Nature Recovery Plan
Statws A
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: Land Remediation Scheme
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: financial recovery plans
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diffiniad: yn unigryw i Ymddiriedolaethau Iechyd sydd wedi mynd i drafferthion ariannol
Saesneg: beach nourishment schemes
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Saesneg: Deputy Director Recovery
Statws A
Pwnc: Teitlau swyddi ac adrannau'r Llywodraeth a'r Cynulliad
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Mehefin 2021
Saesneg: Glastir Woodland Restoration
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw priod, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: Wales Recovery Group
Statws C
Pwnc: Tân ac achub
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: diagnostic recovery strategy
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Ebrill 2023
Saesneg: electronic retrieval system
Statws C
Pwnc: Cyffredinol
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: Unrhyw offer electronig sy'n hyrwyddo dod o hyd i, a chyrchu gwybodaeth o gof neu ffurfiau eraill ar storio, megis ffeiliau.
Saesneg: hormone replacement therapy
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Triniaeth i leddfu symptomau'r menopos. Ychwanegir fersiynau synthetig o estrogen a proestrogen i'r corff er mwyn codi lefelau'r hormonau hyn yn y corff.
Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Mai 2022
Saesneg: HRT
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Hormone Replacement Therapy
Nodiadau: Dyma'r acronym a ddefnyddir yn Saesneg am hormone replacement therapy.
Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Mai 2022