Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

17 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Saesneg: given names
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Mawrth 2006
Saesneg: apply names
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Gorffennaf 2005
Saesneg: define range names
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Gorffennaf 2005
Saesneg: Place-Names Team
Statws C
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mawrth 2010
Saesneg: Nomenclature for Statistical Territorial Units
Statws B
Pwnc: Ewrop
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diffiniad: NUTS
Diweddarwyd ddiwethaf: 8 Ionawr 2004
Saesneg: NUTS
Statws B
Pwnc: Ewrop
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diffiniad: Yr enwau a roddir ar unedau tiriogaethol at ddibenion ystadegol. Dydy'r priflythrennau ddim yn dilyn am mai enw Ffrangeg yw'r gwreiddiol.
Diweddarwyd ddiwethaf: 8 Ionawr 2004
Saesneg: withdrawal of candidates
Statws B
Pwnc: Llywodraeth leol
Rhan ymadrodd: Berf
Cyd-destun: Gellid aralleirio yn ôl yr angen.
Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Mawrth 2003
Saesneg: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
Statws C
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: ICANN
Diweddarwyd ddiwethaf: 12 Rhagfyr 2011
Saesneg: ICANN
Statws C
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
Diweddarwyd ddiwethaf: 12 Rhagfyr 2011
Saesneg: please leave your name badges here
Statws C
Pwnc: Cyffredinol
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Medi 2002
Cymraeg: enw adnabod
Saesneg: known as name
Statws B
Pwnc: Cyffredinol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: enwau adnabod
Diffiniad: Yr enw y caiff rhywun ei adnabod wrtho, a all fod yn wahanol i'w enw cyfreithiol.
Cyd-destun: Learners can ask their school or college to use a ‘known as’ name on their EMA Learning Agreement.
Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Mai 2024
Cymraeg: enw a ffefrir
Saesneg: preferred name
Statws B
Pwnc: Cyffredinol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: enwau a ffefrir
Diffiniad: Yr enw y mae rhywun yn ffafrio cael ei adnabod wrtho, a all fod yn wahanol i'w enw cyfreithiol.
Cyd-destun: A request to use a preferred name can be arequest for the learner’s teachers or peers to use a preferred name without changing official school records
Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Mai 2024
Cymraeg: enw arddangos
Saesneg: display name
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: enwau arddangos
Diffiniad: Enw ar gyfrif cyfrifiadurol personol neu gyffredinol, sy'n ymddangos i ddefnyddwyr eraill mewn apiau neu raglenni, ee enw ar gyfrif ebost neu ar gyfrif cyfrwng cymdeithasol. Gall fod yn wahanol i'r enw defnyddiwr (user name) neu i gyfeiriad y defnyddiwr.
Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Medi 2018
Saesneg: legal name
Statws B
Pwnc: Cyffredinol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: enwau cyfreithiol
Diffiniad: Enw swyddogol person, a gaiff ei ddefnyddio at ddibenion cyfreithiol a gweinyddol. Gall fod yn wahanol i'r enw a ffefrir a'r enw adnabod.
Cyd-destun: The preferred name can be used in school information management systems even when it is not the legal name.
Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Mai 2024
Saesneg: proprietary name
Statws C
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: enwau perchnogol
Cyd-destun: (a) dynodiad, enw perchnogol, marc masnachol, enw brand, darlun neu arwydd arall, pa un a yw'n arwyddluniol ai peidio, y mae'r defnydd ohono yn dueddol o beri drysu'r dŵr â dŵr mwynol naturiol
Diweddarwyd ddiwethaf: 5 Gorffennaf 2017
Saesneg: protected food name
Statws B
Pwnc: Bwyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: enwau bwydydd gwarchodedig
Diffiniad: The EU Protected Food Name scheme provides a system for the protection of food names on a geographical or traditional recipe basis. This system is similar to the familiar appellation d'origine contrôlée' system used for wine.
Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Chwefror 2017
Saesneg: Workshop allocation
Statws C
Pwnc: Cyffredinol
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Ebrill 2011