Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

10 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Cymraeg: gadael i dir fynd yn segur
Statws C
Pwnc: Cynllunio
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: gadael i dir fynd yn segur
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: Gadael ceffylau a merlod a phori anghyfreithlon
Statws A
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw priod
Cyd-destun: Teitl dogfen ymgynghori.
Cymraeg: Rheoliadau Mwyngloddiau (Hysbysu eu Bod yn Segur) 1998
Statws A
Pwnc: Teitlau deddfwriaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Saesneg: abandon
Cymraeg: rhoi'r gorau i
Statws B
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Berf
Cyd-destun: a proposal
Saesneg: abandon
Cymraeg: cefnu ar
Statws A
Pwnc: Tai
Rhan ymadrodd: Berf
Cyd-destun: O ran eiddo a thenantiaeth.
Cymraeg: etholiad y rhoddwyd y gorau iddo
Statws B
Pwnc: Llywodraeth leol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Countermand or abandonment of poll on death of candidate. If the poll at the parliamentary election is abandoned because of a candidate's death Either abandonment or countermanding of a poll takes place if one of the candidates dies before the result is declared. If this occurs before polling day (or before polling stations open on that day), the poll is countermanded (ie it never takes place: the election has to be re-run from scratch). If a candidate dies after polling stations have opened, the poll is abandoned (ie it’s halted and, again, has to be re-run from scratch).
Cymraeg: eiddo gadawedig
Statws A
Pwnc: Tai
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Tachwedd 2019
Cymraeg: Gorchymyn Cerbydau Gadawedig
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Diogelu Eiddo mewn Anheddau y Cefnwyd Arnynt) (Cymru) 2022
Statws A
Pwnc: Teitlau deddfwriaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diweddarwyd ddiwethaf: 14 Mawrth 2022