Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

2 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Saesneg: CROW Act
Cymraeg: Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: Countryside and Rights of Way Act
Cymraeg: tir mynediad o dan y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy
Statws A
Pwnc: Cynllunio
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cyd-destun: Countryside and Rights of Way Act