Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

71 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Saesneg: play
Cymraeg: drama
Statws A
Pwnc: Diwylliant & celfyddydau
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 3 Medi 2007
Saesneg: play
Cymraeg: chwarae
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Gorffennaf 2005
Saesneg: active play
Cymraeg: chwarae actif
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Chwarae mewn modd sy'n defnyddio egni'r corff.
Diweddarwyd ddiwethaf: 4 Ebrill 2019
Saesneg: free play
Cymraeg: chwarae'n rhydd
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Mawrth 2006
Cymraeg: Iaith a Chwarae
Statws C
Pwnc: Addysg
Diffiniad: LAP
Diweddarwyd ddiwethaf: 12 Medi 2007
Cymraeg: Mathemateg a Chwarae
Statws C
Pwnc: Addysg
Diffiniad: MAP
Diweddarwyd ddiwethaf: 12 Medi 2007
Cymraeg: Rhif a Chwarae
Statws C
Pwnc: Addysg
Diffiniad: NAP
Diweddarwyd ddiwethaf: 12 Medi 2007
Cymraeg: parchu’r rheolau
Statws C
Pwnc: Cyffredinol
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 3 Hydref 2003
Saesneg: play centres
Cymraeg: canolfan chwarae
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Lluosog: canolfannau chwarae
Diweddarwyd ddiwethaf: 16 Gorffennaf 2020
Saesneg: play event
Cymraeg: digwyddiad chwarae
Statws A
Pwnc: Twristiaeth a hamdden
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Hydref 2012
Saesneg: play in full
Cymraeg: chwarae'n llawn
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Gorffennaf 2005
Saesneg: Play Right
Cymraeg: Chwarae Iawn
Statws A
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Enw swyddogol corff.
Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Mawrth 2006
Saesneg: play scheme
Cymraeg: cynllun chwarae
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Gorffennaf 2004
Saesneg: play sound
Cymraeg: chwarae sain
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Gorffennaf 2005
Cymraeg: Arbenigwr Chwarae
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 11 Mai 2006
Cymraeg: cyfleoedd chwarae digonol
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Cyd-destun: Rhaid i awdurdod lleol sicrhau cyfleoedd chwarae digonol i blant yn ei ardal, i'r. graddau y mae'n rhesymol ymarferol.
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Rhagfyr 2011
Cymraeg: Therapydd Chwarae
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 11 Mai 2006
Cymraeg: gwirfoddolwr chwarae
Statws A
Pwnc: Twristiaeth a hamdden
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Hydref 2012
Saesneg: Play Wales
Cymraeg: Chwarae Cymru
Statws A
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Enw swyddogol corff.
Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Mawrth 2006
Saesneg: play worker
Cymraeg: gweithiwr chwarae
Statws A
Pwnc: Twristiaeth a hamdden
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Hydref 2012
Cymraeg: gweithlu chwarae
Statws A
Pwnc: Twristiaeth a hamdden
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Hydref 2012
Saesneg: pretend play
Cymraeg: chwarae ffugio
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Mawrth 2006
Saesneg: symbolic play
Cymraeg: chwarae symbolaidd
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Symbolic play is the ability of children to use objects, actions or ideas to represent other objects, actions, or ideas as play.
Cyd-destun: Gan amlaf, mae geiriau cyntaf plentyn yn ymddangos ar yr un adeg ag y mae'n chwarae'n symbolaidd am y tro cyntaf. Mae chwarae’n bwysig iawn wrth ddysgu iaith. Mae'n helpu i ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol sy'n hanfodol ar gyfer datblygu iaith. Mae'r rhain yn cynnwys gwrando, gwylio, dynwared, ffurfio cysyniadau a dealltwriaeth symbolaidd.
Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Hydref 2016
Cymraeg: chwarae therapiwtig
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Berf
Nodiadau: Mewn perthynas ag adsefydlu a therapi galwedigaethol.
Diweddarwyd ddiwethaf: 25 Mehefin 2020
Cymraeg: Chwarae yng Nghymru: Cynllun Cyflawni'r Polisi Chwarae
Statws A
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Llywodraeth Cynulliad Cymru, Chwefror 2006.
Diweddarwyd ddiwethaf: 3 Rhagfyr 2008
Cymraeg: Dewch Allan i Chwarae
Statws A
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Niwtra
Diffiniad: Title of LGBT Exellence Centre's 2011 conference.
Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Awst 2011
Cymraeg: cynllun chwarae cymunedol
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Gorffennaf 2004
Cymraeg: mannau chwarae ag offer sefydlog
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Mawrth 2006
Cymraeg: Cyllid ar gyfer Chwarae Plant
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Chwefror 2003
Cymraeg: dychwelyd graddedig i chwarae
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Berf
Cyd-destun: Yn sgil anafiadau chwaraeon.
Diweddarwyd ddiwethaf: 9 Mehefin 2014
Cymraeg: Strategaeth Chwarae Genedlaethol
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Ebrill 2011
Cymraeg: chwarae mynediad agored
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 14 Ebrill 2004
Cymraeg: Chwarae, Hamdden a Chyfoethogi
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Niwtra
Diffiniad: un o themâu'r rhaglen Cymorth
Diweddarwyd ddiwethaf: 9 Chwefror 2009
Cymraeg: Swyddogion Chwarae Cymru
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Mawrth 2006
Cymraeg: cyfleoedd chwarae i blant
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diweddarwyd ddiwethaf: 9 Chwefror 2009
Saesneg: Play our Way
Cymraeg: Hawl i Gael Hwyl
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cyd-destun: cynllun gan Mencap
Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Tachwedd 2010
Cymraeg: asesiad o ddigonolrwydd cyfleoedd chwarae
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 9 Chwefror 2009
Cymraeg: chwarae integredig sengl
Statws C
Pwnc: Twristiaeth a hamdden
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 18 Mai 2012
Cymraeg: Diwrnodau Aros a Chwarae
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Ebrill 2011
Cymraeg: darpariaeth chwarae dan oruchwyliaeth
Statws A
Pwnc: Twristiaeth a hamdden
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Hydref 2012
Cymraeg: cynllun chwarae adfywio cymunedol
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Gorffennaf 2004
Cymraeg: Pennaeth Polisi Gofal Plant a Chwarae
Statws C
Pwnc: Teitlau swyddi ac adrannau'r Llywodraeth a'r Cynulliad
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 25 Mai 2011
Cymraeg: cynllun chwarae mynediad agored
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Gorffennaf 2004
Cymraeg: cynllun chwarae gwyliau haf
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Gorffennaf 2004
Cymraeg: Is-adran Gofal Plant, Chwarae a'r Blynyddoedd Cynnar
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cyd-destun: Bydd y panel dethol yn cael ei gadeirio gan Albert Heaney, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio, Llywodraeth Cymru a bydd hefyd yn cynnwys Angela Jardine, Cadeirydd presennol Cyngor y Gweithlu Addysg (a'r Uwch Aelod Annibynnol o'r Panel
Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Rhagfyr 2018
Cymraeg: Chwarae, Dysgu a Gofal Plentyndod Cynnar
Statws B
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 18 Mai 2023
Cymraeg: Polisi Chwarae Llywodraeth y Cynulliad
Statws A
Pwnc: Tai
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: dogfen y Cynulliad 2002
Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Mai 2004
Cymraeg: Iaith drwy Chwarae i Rieni a Phlant 0-3 oed
Statws A
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: rhaglen gan yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol
Diweddarwyd ddiwethaf: 9 Mehefin 2003
Cymraeg: Chwarae.Dysgu.Tyfu
Statws A
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Hyfforddiant ar gyfer addysg y blynyddoedd cynnar.
Diweddarwyd ddiwethaf: 27 Mawrth 2007
Cymraeg: Rheoliadau Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae (Cymru) 2012
Statws A
Pwnc: Teitlau deddfwriaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diweddarwyd ddiwethaf: 31 Hydref 2012