Neidio i'r prif gynnwy

Data ar nifer y cosbau a throseddau camymddwyn ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch ar gyfer cyfres arholiadau Haf 2022.

Mae'r adroddiad wedi'i gyhoeddi ar wefan Cymwysterau Cymru.

Cyswllt

Ystadegydd

Rhif ffôn: 01633 373 292

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.