Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 13 Mai 2020.

Cyfnod ymgynghori:
30 Ionawr 2020 i 13 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o’r ymatebion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 392 KB

PDF
392 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am glywed eich barn am reoliadau drafft a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol sefydlu cronfa ddata o bob plentyn oedran ysgol gorfodol yn eu hardal.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar Reoliadau Drafft Cronfa Ddata Addysg Deddf Plant 2004 (Cymru) 2020 a Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Blant mewn Ysgolion Annibynnol) (Cymru) 2020.

Bydd y rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol:

  • i bob awdurdod lleol sefydlu a chynnal cronfa ddata i’w helpu i adnabod plant nad ydynt ar gofrestr unrhyw ysgol a gynhelir, cofrestr addysg heblaw yn yr ysgol na chofrestr ysgol annibynnol, ac nad ydynt yn derbyn addysg briodol
  • i fyrddau iechyd lleol ddatgelu wrth awdurdodau lleol wybodaeth anghlinigol am blant sy’n preswylio fel rheol yn ardal yr awdurdod lleol hwnnw
  • i ysgolion annibynnol ddatgelu gwybodaeth ynghylch dysgwyr sydd wedi cofrestru yn eu sefydliad wrth awdurdod lleol

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 469 KB

PDF
469 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad ar gyfer pobl ifanc , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 995 KB

PDF
995 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Rheoliadau Deddf Plant 2004 (Cronfa Ddata Addysg) (Cymru) 2020 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 302 KB

PDF
302 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Blant mewn Ysgolion Annibynnol) (Cymru) 2020 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 196 KB

PDF
196 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 805 KB

PDF
805 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Crynodeb o Asesiad Effaith Integredig , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 625 KB

PDF
625 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad o'r Effaith ar Hawliau Plant , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 636 KB

PDF
636 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwahoddiad i Weithdai ‘Trafodaeth Bwrdd' , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 363 KB

PDF
363 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.