Neidio i'r prif gynnwy

Data ar yr amrywiaeth a'r nifer o dystysgrifau cymwysterau galwedigaethol a chymwysterau eraill a roddwyd rhwng Ionawr i Fawrth 2024.

Mae'r adroddiad wedi'i gyhoeddi ar wefan Cymwysterau Cymru.

Cyswllt

Ystadegydd

Rhif ffôn: 01633 373 292

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.