Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth Llywodraeth Cymru i helpu aelwydydd â’r pwysau ar gostau byw.

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Tachwedd 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Sut i wneud cais?

Daeth y cyfnod ymgeisio ar gyfer Cynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru i ben ar 28 Chwefror 2023.

Os ydych yn aros am daliad ac os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’ch awdurdod lleol.

Cymorth arall sydd ar gael

Ers mis Tachwedd 2021 rydym wedi buddsoddi mwy na £380 miliwn i liniaru effaith yr argyfwng costau byw.

Os ydych chi'n cael trafferth gyda chostau ynni, gallwch gael help i dalu eich biliau cyfleustodau.

Dysgwch pa gymorth ariannol arall sydd ar gael i helpu gyda chostau byw.

Os ydych yn profi caledi ariannol, gallech wneud hawliad i'r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF).