Neidio i'r prif gynnwy

Cytundebau dwyochrog rhyngwladol sydd wedi’u llofnodi gan Lywodraeth Cymru a gwledydd a rhanbarthau ar draws y byd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Mawrth 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae cytundeb dwyochrog yn cofnodi dealltwriaeth rhwng dau neu fwy o bartïon na fwriedir iddo rwymo mewn cyfraith. Gallant fod ar ffurf un ddogfen a gallant fod ag enwau amrywiol.

Ers datganoli, mae Gweinidogion Cymru wedi llofnodi nifer o gytundebau dwyochrog gyda gwledydd a rhanbarthau eraill er mwyn meithrin perthynas sy'n fuddiol i bawb a sbarduno cydweithredu pellach ar draws nifer o feysydd polisi.

O ystyried eu natur ddi-rwymiad, nid yw rhai cytundebau yn cael eu hadnewyddu tra bo eraill yn darfod ac yn cael eu defnyddio’n llai a llai dros amser. Gall hyn fod o ganlyniad i newid mewn ffocws polisi, diffyg ewyllys gwleidyddol, neu yn syml mae'r cydweithio y cytunwyd arno wedi'i gyflawni neu wedi dod i ben yn naturiol. Mae'r tabl canlynol yn rhestru ein cytundebau dwyochrog gweithredol ar lefel gwlad neu ranbarthol:

  Québec: Datganiad o Fwriad

  Llofnodwyd 2020

  Meysydd cydweithio:

  • Yr Economi
  • Arloesi
  • Diwylliant
  • Polisi iaith
  • Addysg

  Gwlad y Basg: Memorandwm Dealltwriaeth

  Ail-lofnodwyd yn 2021

  Meysydd cydweithio:

  • Symudedd a Thrafnidiaeth
  • Yr Amgylchedd a Newid Hinsawdd
  • Technoleg, Arloesi a Chystadleugarwch
  • Ynni’r Môr
  • Bwyd-Amaeth
  • Addysg a Hyfforddiant 
  • Strategaeth a Pholisi Cyllidol
  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Busnes

  Iwerddon: Datganiad ar y Cyd

  Llofnodwyd 2021

  Meysydd cydweithio:

  • Ymgysylltu Gwleidyddol a Swyddogol
  • Yr Hinsawdd a Chynaliadwyedd
  • Masnach a Thwristiaeth
  • Addysg ac Ymchwil
  • Diwylliant, Iaith a Threftadaeth
  • Cymunedau, Diaspora a Chwaraeon 

  Rhaglawiaeth Oita: Memorandwm Dealltwriaeth

  Llofnodwyd 2022

  Meysydd cydweithio:

  • Y Celfyddydau a Diwylliant
  • Chwaraeon
  • Y Byd Academaidd
  • Twristiaeth
  • Bwyd a Diod

  Fflandrys: Memorandwm Dealltwriaeth

  Llofnodwyd 2023

  Meysydd cydweithio:

  • Digido
  • Addysg
  • Ymchwil
  • Dyfodol Cynaliadwy
  • Polisi iaith
  • Gofal Cymdeithasol
  • Diwylliant

  Llydaw: Memorandwm Dealltwriaeth

  Ail-lofnodwyd yn 2023

  Meysydd cydweithio:

  • Diwylliant
  • Polisi Iaith
  • Twristiaeth
  • Treftadaeth Naturiol a Diwylliannol
  • Datblygu Cynaliadwy
  • Addysgu ac Ymchwil
  • Ieuenctid, Chwaraeon a Dinasyddiaeth Ewropeaidd
  • Amaethyddiaeth, Bwyd-Amaeth a Datblygu Gwledig
  • Yr Economi ac Arloesi
  • Seiberddiogelwch
  • Iechyd, Polisi Cymdeithasol a Chydraddoldeb

  Baden-Württemberg: Cyd-ddatganiad Cydweithredu

  Llofnodwyd 2023

  Meysydd cydweithio:

  • Masnach ac Entrepreneuriaeth
  • Gwyddoniaeth ac Ymchwil
  • Addysg ac Ieuenctid
  • Diwylliant a Chymunedau
  • Yr Amgylchedd a Diogelu’r Hinsawdd