Neidio i'r prif gynnwy

Cytundebau dwyochrog trawsbynciol sydd wedi’u llofnodi gan Lywodraeth Cymru a gwledydd a rhanbarthau ar draws y byd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Mawrth 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae cytundeb dwyochrog trawsbynciol yn cofnodi dealltwriaeth rhwng dau barti na fwriedir iddo rwymo mewn cyfraith. Gallant fod ar ffurf un ddogfen a gallant fod ag enwau amrywiol.

Ers datganoli, mae Gweinidogion Cymru wedi llofnodi nifer o gytundebau dwyochrog trawsbynciol gyda gwledydd a rhanbarthau eraill er mwyn meithrin perthynas sy'n fuddiol i bawb a sbarduno cydweithredu pellach ar draws nifer o feysydd polisi.

O ystyried eu natur ddi-rwymiad, nid yw rhai cytundebau yn cael eu hadnewyddu tra bo eraill yn darfod ac yn cael eu defnyddio’n llai a llai dros amser. Gall hyn fod o ganlyniad i newid mewn ffocws polisi, diffyg ewyllys gwleidyddol, neu yn syml mae'r cydweithio y cytunwyd arno wedi'i gyflawni neu wedi dod i ben yn naturiol. Mae'r tabl canlynol yn rhestru ein cytundebau dwyochrog trawsbynciol gweithredol ar lefel gwlad neu ranbarthol.

Québec: Datganiad o Fwriad

Llofnodwyd 2020

Meysydd cydweithio:

 • Yr Economi
 • Arloesi
 • Diwylliant
 • Polisi iaith
 • Addysg

Gwlad y Basg: Memorandwm Dealltwriaeth

Ail-lofnodwyd yn 2021

Meysydd cydweithio:

 • Symudedd a Thrafnidiaeth
 • Yr Amgylchedd a Newid Hinsawdd
 • Technoleg, Arloesi a Chystadleugarwch
 • Ynni’r Môr
 • Bwyd-Amaeth
 • Addysg a Hyfforddiant 
 • Strategaeth a Pholisi Cyllidol
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Busnes

Iwerddon: Datganiad ar y Cyd

Llofnodwyd 2021

Meysydd cydweithio:

 • Ymgysylltu Gwleidyddol a Swyddogol
 • Yr Hinsawdd a Chynaliadwyedd
 • Masnach a Thwristiaeth
 • Addysg ac Ymchwil
 • Diwylliant, Iaith a Threftadaeth
 • Cymunedau, Diaspora a Chwaraeon

Rhaglawiaeth Oita: Memorandwm Dealltwriaeth

Llofnodwyd 2022

Meysydd cydweithio:

 • Y Celfyddydau a Diwylliant
 • Chwaraeon
 • Y Byd Academaidd
 • Twristiaeth
 • Bwyd a Diod

Fflandrys: Memorandwm Dealltwriaeth

Llofnodwyd 2023

Meysydd cydweithio:

 • Digido
 • Addysg
 • Ymchwil
 • Dyfodol Cynaliadwy
 • Polisi iaith
 • Gofal Cymdeithasol
 • Diwylliant

Llydaw: Memorandwm Dealltwriaeth

Ail-lofnodwyd yn 2023

Meysydd cydweithio:

 • Diwylliant
 • Polisi Iaith
 • Twristiaeth
 • Treftadaeth Naturiol a Diwylliannol
 • Datblygu Cynaliadwy
 • Addysgu ac Ymchwil
 • Ieuenctid, Chwaraeon a Dinasyddiaeth Ewropeaidd
 • Amaethyddiaeth, Bwyd-Amaeth a Datblygu Gwledig
 • Yr Economi ac Arloesi
 • Seiberddiogelwch
 • Iechyd, Polisi Cymdeithasol a Chydraddoldeb

Birmingham, Alabama: Cytundeb Cyfeillgarwch Rhyngwladol

Llofnodwyd 2023 

Meysydd cydweithio:

 • Y Celfyddydau a Diwylliant
 • Gwyddorau Bywyd a Gofal Iechyd
 • Addysg

Baden-Württemberg: Cyd-ddatganiad Cydweithredu

Llofnodwyd 2023

Meysydd cydweithio:

 • Masnach ac Entrepreneuriaeth
 • Gwyddoniaeth ac Ymchwil
 • Addysg ac Ieuenctid
 • Diwylliant a Chymunedau
 • Yr Amgylchedd a Diogelu’r Hinsawdd

Silesia: Memorandwm Dealltwriaeth

Llofnodwyd 2024

Meysydd cydweithio:

 • Gwyddorau Bywyd
 • Seiberddiogelwch
 • Trawsnewidiad gwyrdd tirweddau ôl-ddiwydiannol
 • Gwyddoniaeth ac arloesedd
 • Addysg
 • Twristiaeth