Neidio i'r prif gynnwy

Julie James AS, Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Mai 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Yn unol â'r cytundeb rhyng-sefydliadol, gallaf adrodd wrth yr Aelodau imi fod yng nghyfarfod diweddaraf y Grŵp Rhyngweinidogol Sero Net, Ynni a Newid Hinsawdd ar 27 Ebrill 2023, ac y prif bwnc trafododd oedd buddsoddiad rhwydwaith grid a chydweithio rhwng y Llywodraeth.

Hefyd yn bresennol yn y cyfarfod yr oedd Mairi McAllan MSP, Ysgrifennydd y Cabinet dros Sero Net a Pontio Teg, Katrina Godfrey, Ysgrifennydd Parhaol yn Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd, a Materion Gwledig Gogledd Iwerddon, Graham Stuart AS, Gweinidog Gwladol Diogelwch Ynni a Sero Net, Gareth Davies AS a'r, Ysgrifennydd Trysorlys i'r Trysorlys.