Neidio i'r prif gynnwy

Gwerthuso’r Rhaglen Recriwtio, Adfer a Chodi Safonau a cyllid y blynyddoedd cynnar. Nod y rhaglen oedd lliniaru effaith y pandemig ar ddysgwyr drwy gynyddu capasiti’r staff mewn ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar.

Prif ganfyddiadau

  • Amcangyfrifir bod 2,452 o staff cyfwerth ag amser llawn wedi’u recriwtio drwy’r Rhaglen.
  • Anghenion y dysgwyr oedd y brif ystyriaeth wrth wneud penderfyniadau ynghylch y dyraniadau cyllido, a hynny’n cael ei arwain gan wybodaeth yr ysgolion eu hunain am eu dysgwyr.
  • Roedd cyngor a chymorth yr awdurdodau lleol yn fwy rhagnodol mewn leoliadau gofal plant nag ysgolion.
  • Cymorth lles oedd y dull gweithredu mwyaf effeithiol. Mae hyn wedi bod yn elfen ganolog yn yr holl feysydd dysgu er mwyn sicrhau mwy o ymgysylltiad a galluogi datblygiad plant mewn addysg gynnar.

Adroddiadau

Gwerthusiad o’r Rhaglen Recriwtio, Adfer a Chodi Safonau ac o Raglen y Blynyddoedd Cynnar , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwerthusiad o’r Rhaglen Recriwtio, Adfer a Chodi Safonau: crynodeb (ysgolion) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 284 KB

PDF
284 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwerthusiad o’r Rhaglen Recriwtio, Adfer a Chodi Safonau ac o Raglen y Blynyddoedd Cynnar: crynodeb (addysg gynnar) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 288 KB

PDF
288 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Claire Griffiths

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.