Neidio i'r prif gynnwy

Gall plâu a chlefydau gael effaith sylweddol ar iechyd ein coed a'n coetiroedd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Mai 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Dros y degawd diwethaf, mae nifer o blâu a chlefydau newydd wedi'u canfod yn y DU. Mae rhai wedi'u sefydlu gyda chanlyniadau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol difrifol.

Mae gwybodaeth am fygythiadau i iechyd coed, a sut y gallwch ddiogelu ein coed ar gael gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am ystod ehangach o blâu a chlefydau yn:

Ledled Cymru, rydym wedi hyfforddi arolygwyr o:

Maent yn cynnal arolygon ymateb cyflym a rheolaidd. Maent yn gwirio coedwigoedd, porthladdoedd, meithrinfeydd a lleoliadau eraill am arwyddion o blâu a chlefydau.

Strategaeth Iechyd Coed Cymru

Mae ein Strategaeth iechyd coed  yn nodi sut rydym yn bwriadu lleihau effaith plâu a chlefydau ar goed a choetiroedd.

Amheuaeth a chadarnhad

P'un a ydych yn weithiwr coedwigaeth proffesiynol neu'n ymwelydd coedwig, gallwch ddod o hyd i wybodaeth i'ch helpu i adnabod plâu a chlefydau yn Forest Research.

Os ydych chi'n amau coeden o gael pla neu glefyd, rhowch wybod arnoch. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch, gan gynnwys y lleoliad a'r rhywogaethau yr effeithir arnynt.