Neidio i'r prif gynnwy

Data yn ôl math o ganser, rhyw, oed yn ystod diagnosis, cam adeg diagnosis ac anfantais ardal ar gyfer 2002 i 2019.

Mae'r adroddiad wedi'i gyhoeddi ar wefan Uned Gwybodaeth ac Arolygaeth Canser Cymru.

Adroddiadau

Cyswllt

Ystadegydd

Rhif ffôn: 029 2037 3500

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.