Neidio i'r prif gynnwy

Beth i’w wneud os ydych chi’n amau bod rhywun mewn perygl o gael ei  niweidio, ei gam-drin, neu’i esgeuluso.

Adrodd pryder ynghylch diogelwch person ifanc hyd at 18 oed

Os ydych chi’n pryderu am blentyn yn eich teulu neu gymuned, ffoniwch 101.

Neu, cewch gysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol yn eich ardal.

Mae’r manylion cyswllt ar gael drwy’r byrddau diogelu lleol:

Bwrdd Diogelu Plant Caerdydd a’r Fro

CYSUR/Bwrdd Diogelu Plant y Canolbarth a'r Gorllewin

Bwrdd Diogelu Plant Cwm Taf Morgannwg 

Bwrdd Diogelu Plant Gwent

Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru 

Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg (Bae’r Gorllewin)

Adrodd pryder ynghylch diogelwch person ifanc dros 18 oed

Os ydych yn bryderus am oedolyn yn eich teulu neu gymuned, ffoniwch 101.

Neu, cewch gysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol yn eich ardal.

Mae’r manylion cyswllt ar gael drwy’r byrddau diogelu lleol:

Bwrdd Diogelu Oedolion Caerdydd a’r Fro

CYSUR/ Bwrdd Diogelu Oedolion Canolbarth a Gorllewin Cymru

Bwrdd Diogelu Oedolion Cwm Taf Morgannwg (gweler ochr dde’r dudalen)

Bwrdd Diogelu Oedolion Gwent

Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru (gweler troed y dudalen)

Bwrdd Diogelu Oedolion Gorllewin Morgannwg (Bae’r Gorllewin)

Gall eich galwad wneud gwahaniaeth o ran cadw oedolyn neu blentyn yn ddiogel.

Nid yw’r gwasanaethau a’r lleoliadau cymdeithasol, sydd fel rheol yn cefnogi plant ac oedolion, yn gweld pobl o’r gymuned yn yr un modd ag arfer.

Gallwch wneud gwahaniaeth mawr o ran cadw plant ac oedolion yn ddiogel drwy roi gwybod i wasanaethau os ydych chi’n meddwl bod angen cymorth ar rywun.

Cymorth i’r rheiny sy’n dioddef cam-drin domestig a thrais rhywiol.