Neidio i'r prif gynnwy

Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i awdurdodau lleol annog cerdded a beicio. Maen nhw’n gwneud hyn drwy bethau fel gwella’r llwybrau beicio yn eu holl ddatblyiadau ffyrdd.

Rhaid i awdurdodau lleol ddangos i ni eu bod yn cynnal gwelliannau. Maen nhw’n gwneud hyn drwy baratoi adroddiadau blynyddol a mapiau o lwybrau cerdded a beicio.

Isod, mae dolenni i’r mapiau cerdded a beicio lleol a gwybodaeth am waith eich awdurdod lleol:

Chwiliwch:
Er enghraifft CF10 3NQ