Neidio i'r prif gynnwy

Terfynu gwasanaeth awyr rhwymedigaeth gwasanaeth cyhoeddus Caerdydd i Ynys Môn a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys datgomisiynu Maes Awyr Môn.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Ionawr 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyflwyniad

Ym mis Mehefin 2022, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd fod cefnogaeth ariannol i wasanaeth awyr Caerdydd i Ynys Môn yn cael ei thynnu yn ôl yn syth.

Darllenwch y cyhoeddiad ynghylch terfynu’r gwasanaeth awyr Caerdydd i Ynys Môn.

O ganlyniad, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn i ddatgomisiynu’r cyfleuster terfynfa teithwyr ym Maes Awyr Môn.

Gwerthu offer sydd dros ben o’r maes awyr

Yn rhan o’r broses datgomisiynu cyfleuster terfynfa teithwyr ym Maes Awyr Môn, mae Llywodraeth Cymru yn gwerthu offer sydd dros ben o’r maes awyr ar y farchnad agored.

Mae rhestr o’r eitemau sydd ar werth ac enghraifft o gontract gwerthiant wedi’u cyhoeddi. Gwahoddir ceisiadau gan y rheini sydd â diddordeb.

Os oes diddordeb gennych mewn prynu unrhyw offer a restrir, cyflwynwch gais cyfrinachol i: hedfanaethporthladdoeddalogisteg@llyw.cymru

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynghylch y cyfle hwn at: hedfanaethporthladdoeddalogisteg@llyw.cymru

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw: 23:59 o’r gloch ar 17 Chwefror 2023.

Rhestr offer maes awyr sydd dros ben o Faes Awyr Môn i’w gwerthu.