Neidio i'r prif gynnwy

Data ar nifer y trefniadau mynediad a gymeradwywyd ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch ar gyfer Medi 2021 i Awst 2022.

Mae'r adroddiad wedi'i gyhoeddi ar wefan Cymwysterau Cymru.

Cyswllt

Ystadegydd

Rhif ffôn: 01633 373253

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.