Neidio i'r prif gynnwy

Data ar nifer y ceisiadau am ystyriaeth arbennig a'r gymeradwyaethau ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch ar gyfer cyfres arholiadau Haf 2023.

Mae'r adroddiad wedi'i gyhoeddi ar wefan Cymwysterau Cymru.

Cyswllt

Ystadegydd

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.