Neidio i'r prif gynnwy

Asesu'r effaith ar ansawdd aer ar ochr y ffordd yn dilyn cyflwyno terfyn cyflymder 20mya (cam 1) ar ffyrdd cyfyngedig yn Y Fenni, Caerdydd a Magwyr.

Mae'r adroddiad wedi'i gyhoeddi ar wefan Trafnidiaeth Cymru.

Adroddiadau

Cyswllt

Ystadegydd

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.