Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am wneud gwelliannau i'r A470 ym Mhont-y-bat.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Chwefror 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Am newyddion traffig ewch i Traffig Cymru.

Ystyriodd yr adolygiad ffyrdd y prosiect hwn

Mae’r dudalen hon yn adlewyrchu ein rhaglen flaenorol ar gyfer buddsoddi mewn ffyrdd. Cafodd rhaglen newydd ei chyhoeddi yn y cynllun cyflawni trafnidiaeth.

Byddwn yn cyhoeddi tudalennau newydd ar y wefan er mwyn adlewyrchu’r rhaglen newydd.

Crynodeb

Statws y prosiect: Wedi’i gynllunio/gwaith dylunio rhagarweiniol (WelTAG Cam 3)
Rhanbarth/sir: canolbarth Cymru
Dyddiad dechrau: yn gynnar yn 2021
Dyddiad dod i ben: tymor y hydref 2021
Cost: £7.2m
Cynghorwyr technegol a dylunwyr: WSP
Wedi'u cofrestru â'r Cynllun Adeiladwyr Ystyriol: nac ydw

Beth ydym ni’n ei wneud

Rydym am gyflwyno cylchfan bedair braich newydd sy'n disodli'r groesffordd bresennol. Mae Lôn Gyflymu Wahaniaethol (DAL) arfaethedig tua'r de tuag at Aberhonddu.

Pam rydyn ni'n ei wneud

Rydym wedi nodi bod angen gwneud gwelliannau diogelwch ar gyffyrdd presennol ar hyd y rhwydwaith cefnffyrdd.

Cynnydd presennol

Rydym yn ymgynghori ar waith dylunio rhagarweiniol ac yn drafftio adroddiad Cam 3 WelTAG.

Yr amserlen

Dyfarnu ymgynghorydd: gaeaf 2016
WelTAG cam 1: 2017 i 2018
WelTAG cam 2: 2018 i 2019
WelTAG cam 3: 2020 i 2021
Gwaith dylunio rhagarweiniol a pharatoi Gorchmynion: 2021
Gwaith dylunio ac adeiladu manwl: tua 12 mis
Adeiladu: tua 6 mis

Sut ydym ni’n ymgynghori

Rydym yn cynnal fforymau cyhoeddus ar ddiwedd y gwaith dylunio rhagarweiniol (WelTAG Cam 3). Ar hyn o bryd rydym yn cynnal ymgynghoriad ar y cynigion.

Y camau nesaf

Byddwn yn ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad. Yn dilyn hyn, byddwn yn argymell y newidiadau a ffefrir i'r cynllun erbyn gwanwyn 2021. 

Bydd y gwaith dylunio manwl yn dechrau yn ystod haf 2021.