Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am wella amseroedd teithio, diogelwch a lleihau llygredd.

Statws:
Wedi ei gynllunio
Rhanbarth / Sir:
coridor y Gogledd/De
Dyddiad dechrau:
diwedd 2017 (WelTAG cam 1)
Dyddiad gorffen:
dechrau 2025
Cost:
£50 miliwn
Cyhoeddwyd gyntaf:
3 Mawrth 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Cynnydd presennol

Rydym wedi cwblhau gwerthusiad WelTAG Cam 1 oedd yn nodi rhestr fer o opsiynau. Bu ymgynghori gennym ar yr opsiynau yn ystod gwanwyn 2019. Edrychwyd ar yr ymatebion I’r ymgynghoriad a gweld 4 opsiwn.

Yn 2007 bu ini ddiogelu llwybr trwy Landeilo drwy hysbysiad TR111. Mae'r hysbysiad hwn yn diogelu coridor o dir i rwystro unrhyw ddatblygiadau ar ei hyd. Tra bod yr hysbysiad hwn yn bodoli ni chaiff unrhyw effaith ar y broses WelTAG bresennol.

Amserlen

Penodi ymgynghorydd: gaeaf 2018
WelTAG cam 1: gwanwyn 2018 i wanwyn 2019
WelTAG cam 2: gwanwyn 2019 i hydref 2023

Sut yr ydym yn ymgynghori

Byddwn yn cynnal fforymau cyhoeddus ar ddiwedd pob cam WelTAG. Rydym wedi cynnal ymgynghoriad yn hydref 2020.

Camau nesaf

Wedi yr ymgynghoriad bydd y panel adolygu WelTAG yn ystyried eich holl adborth ac yn argymell opsiwn a ffefrir erbyn hydref 2023.

Ymgyngoriadau

Ymgyngoriadau yw un o’r ffyrdd i ni gael adborth ar brosiect

Cyhoeddiadau

Adroddiadau, datganiadau amgylcheddol a chynlluniau