Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am wella cefnffordd yr A487 i'r gogledd o Aberarth.

Cyhoeddwyd gyntaf:
12 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Am newyddion traffig ewch i Traffig Cymru.

Ystyriodd yr adolygiad ffyrdd y prosiect hwn

Mae’r dudalen hon yn adlewyrchu ein rhaglen flaenorol ar gyfer buddsoddi mewn ffyrdd. Cafodd rhaglen newydd ei chyhoeddi yn y cynllun cyflawni trafnidiaeth.

Byddwn yn cyhoeddi tudalennau newydd ar y wefan er mwyn adlewyrchu’r rhaglen newydd.

Crynodeb

Statws y prosiect: Wedi’i gynllunio/gwaith dylunio rhagarweiniol (WelTAG Cam 3)
Rhanbarth/sir: canolbarth Cymru
Dyddiad dechrau: hydref 2022
Dyddiad dod i ben: hydref 2023
Cost: £17.4 miliwn
Cynghorwyr technegol a dylunwyr: WSP
Wedi'u cofrestru â'r Cynllun Adeiladwyr Ystyriol: nac ydw

Beth ydym ni’n ei wneud

Rydym am gyflwyno dwy linell ddringo newydd ar yr A487 rhwng Aberarth a Llanon. Bydd hyn yn darparu cyfleoedd goddiweddyd i gyfeiriadau'r gogledd a'r de.

Pam rydyn ni'n ei wneud

Rydym wedi nodi bod angen gwneud gwelliannau diogelwch ar gyffyrdd presennol ar hyd y rhwydwaith cefnffyrdd.

Cynnydd presennol

Rydym yn ymgynghori ar waith dylunio rhagarweiniol ac yn drafftio adroddiad Cam 3 WelTAG.

Yr amserlen

Dyfarnu ymgynghorydd: gaeaf 2016
WelTAG cam 1: 2017 i 2018
WelTAG cam 2: 2018 i 2019
WelTAG cam 3: 2020 i 2021
Gwaith dylunio rhagarweiniol a pharatoi Gorchmynion: 2021
Gwaith dylunio: 2022
Adeiladu: hydref 2022 i hydref 2023

Sut ydym ni’n ymgynghori

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal ymgynghoriad ar y cynigion.

Y camau nesaf

Byddwn yn ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad. Yn dilyn hyn, byddwn yn argymell y newidiadau a ffefrir i'r cynllun erbyn haf 2021. 

Bydd y gwaith dylunio manwl yn dechrau yn ystod 2022.