Neidio i'r prif gynnwy

Nid yw'r prosiect hwn yn mynd rhagddo.

Statws:
Wedi ei dynnu yn ôl
Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Gorffennaf 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Canlyniad: Penderfyniad y Panel Adolygu Ffyrdd

Gwnaeth y Panel Adolygu Ffyrdd argymhelliad. Mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi penderfynu peidio â bwrw ymlaen â'r adran arfaethedig o'r A55.

Dysgwch fwy am yr Adolygiad Ffyrdd.

Y cefndir

Rydym wedi cyfeirio o'r blaen at y prosiect gwella hwn fel cyffyrdd 15 ac 16.

Roedd y broses statudol ar gyfer pob cyffordd yn golygu ein bod wedi eu gwahanu'n 2 brosiect:

Y camau nesaf

Sefydlwyd Comisiwn Trafnidiaeth Gogledd Cymru yn dilyn y cyhoeddiad i beidio â bwrw ymlaen â’r prosiect.

Manylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag EST-NMDMailbox@llyw.cymru.

Ymgyngoriadau

Ymgyngoriadau yw un o’r ffyrdd i ni gael adborth ar brosiect

  • Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Trafnidiaeth

Cyhoeddiadau

Adroddiadau, datganiadau amgylcheddol a chynlluniau