Neidio i'r prif gynnwy

Nid yw'r prosiect hwn yn mynd rhagddo.

Statws:
Wedi ei dynnu yn ôl
Cyhoeddwyd gyntaf:
12 Ebrill 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Canlyniad: Penderfyniad y Panel Adolygu Ffyrdd

Gwnaeth y Panel Adolygu Ffyrdd argymhelliad. Mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi penderfynu peidio â bwrw ymlaen â'r adran arfaethedig o'r A55.

Dysgwch fwy am yr Adolygiad Ffyrdd.

Y cefndir

Cytunwyd ar strategaeth un opsiwn ar gyfer cyffyrdd 16 ac 16a.

Gwnaethom gyhoeddi cynllun llwybr gwarchodedig.

Y camau nesaf

Sefydlwyd Comisiwn Trafnidiaeth Gogledd Cymru yn dilyn y cyhoeddiad i beidio â bwrw ymlaen â’r prosiect.

Sut y gwnaethom ymgynghori

Cynhaliwyd gweithdai rhanddeiliaid gennym yn haf 2008 a digwyddiad gwybodaeth i'r cyhoedd ddiwedd 2017.

Cynhaliwyd ymarfer ymgynghori 12 wythnos gennym yn haf 2018.

Manylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag EST-NMDMailbox@llyw.cymru.

Cyhoeddiadau

Adroddiadau, datganiadau amgylcheddol a chynlluniau

Gorchmynion

Y ddeddfwriaeth sy’n ofynnol i’r prosiect fynd yn ei flaen gan gynnwys drafftiau i’r cyhoedd wneud sylwadau arnynt