Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth ynglŷn â myfyrwyr sy’n hyfforddi i fod yn athrawon ar gyrsiau addysg gychwynnol i athrawon (AGA) sy’n arwain at statws athro cymwysedig ar gyfer Medi 2019 i Awst 2020.

Ar gyfer 2019/20, Cyngor y Gweithlu Addysg bennodd y dyraniadau ar gyfer cyrsiau Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru. Mae hyn yn seiliedig ar a ydynt yn cael eu hyfforddi i fod yn athrawon cynradd neu athrawon uwchradd, ac a ydynt yn dilyn cyrsiau ôl-radd neu gyrsiau gradd.

Image
Mae nifer y myfyrwyr newydd ar gyrsiau addysg gychwynnol i athrawon (AGA) ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd wedi methu’r ffigurau o ran dyraniadau. Mae myfyrwyr AGA cynradd wedi cynyddu yn 2019/20 ar ôl gostwng yn barhaus ers blwyddyn academaidd 2014/15 a myfyrwyr AGA uwchradd wedi bod yn gostwng ers blwyddyn academaidd 2009/10.

Prif bwyntiau

  • Roedd nifer yr athrawon ysgol uwchradd newydd o dan hyfforddiant yn is na’r ffigur dyrannu am chweched blwyddyn (54% yn is yn 2019/20). Roedd nifer yr athrawon ysgol cynradd newydd o dan hyfforddiant yn is na’r ffigur am bumed blwyddyn (12% yn is yn 2019/20).
  • Dechreuodd 1,080 o fyfyrwyr ar gyrsiau AGA yn 2019/20; 615 ar gyrsiau ysgol gynradd a 465 ar gyrsiau ysgol uwchradd.
  • Bu cynnydd yn nifer y myfyrwyr AGA blwyddyn gyntaf yng Nghymru sy’n gallu addysgu yn y Gymraeg yn dilyn gostyngiad dros y pum mlynedd blaenorol. 235 oedd y ffigur yn 2019/20, sef 22% o gyfanswm nifer y myfyrwyr AGA blwyddyn gyntaf yng Nghymru.
  • Gwyddoniaeth, Saesneg a Mathemateg yw’r pynciau mwyaf cyffredin i fyfyrwyr sy’n dechrau ar gyrsiau AGA ysgol uwchradd.
  • Roedd ychydig dros 8 o bob 10 o fyfyrwyr AGA newydd a oedd yn hyfforddi yng Nghymru yn byw yng Nghymru cyn dechrau ar eu gradd.

Adroddiadau

Addysg Gychwynnol i Athrawon, Medi 2019 i Awst 2020 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.