Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiad sy’n ystyried a yw amcanion y Ddeddf Treth Trafodiadau Tir wedi’u cyflawni, ac a yw’r newidiadau a wnaed fel rhan o’r Ddeddf yn parhau’n briodol.

Cynhaliodd Alma Economics adolygiad annibynnol o’r Ddeddf Treth Trafodiadau Tir yn dilyn methodoleg ryngddisgyblaethol a oedd yn cynnwys:

  • adolygiad cychwynnol o'r ddeddfwriaeth, yn ogystal â thystiolaeth a data perthnasol (Cam 1)
  • arolwg ar-lein o weithwyr treth proffesiynol (Cam 2)
  • chyfres o gyfweliadau ansoddol gyda gweithwyr treth proffesiynol (Cam 3)

Cyswllt

Ymchwil Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.